Roksolana Pidlasa, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu
Ukrainy, powiedziała ukraińskiej agencji prasowej, że delegacja ukraińska dostarczyła
Unii Europejskiej wszelkich informacji, o które prosili urzędnicy. Unia Europejska może złożyć
wniosek o utworzenie grupy arbitrażowej (zgodnie z art. 306 układu o stowarzyszeniu
między Ukrainą a Unią Europejską) lub zakończyć spór.
Jak poinformowała wcześniej Ukraińska Agencja Informacyjna, 9 kwietnia 2015 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę zakazującą eksportu nieprzetworzonego drewna na dziesięć lat w dniu 9 kwietnia 2015 r. Ustawa zakazywała wywozu drewna liściastego od 1 listopada 2015 i drewna iglastego od 1 stycznia 2017 r.

Previous post AFA – nowy środek zmniejszający palność drewna
Next post Rosja ograniczyła eksport kłód brzozowych