Drewno jako tworzywo organiczne posiada szereg wad, z którymi w konstrukcjach drewnianych musimy się liczyć. Wymienić tu należy: nierównomierność właściwości mechanicznych w różnych kierunkach anatomicznych, podatność drewna na działanie grzybów, bakterii, owadów itp. Ze stanowiska użyteczności najważniejszą bodaj wadą jest własność kurczenia się i pęcznienia drzewa wskutek zmiany wilgotności.

Drewno w naturalnych warunkach zawiera pewną ilość wody. Woda ta występuje w drewnie pod kilkoma postaciami, z których praktyczne znaczenie posiadają: 1) woda adsorpcyjna i 2) woda wolna.
Jaka jest różnica między jedną a drugą wodą? Przyglądając się strukturze drewna, widzimy, że składa się ono z różnego rodzaju pustych komórek tworzących tkankę drzewną, która będąc oglądana pod pewnym powiększeniem, przypomina plaster miodu. Pustą przestrzeń otoczoną ściankami nazywamy światłem komórek.

Więcej przeczytasz w Przemysł Drzewny nr 2/2019

Previous post Sosna zwyczajna – polskie drewno
Next post Palety barometrem sytuacji w światowej gospodarce