Karl-Henrik Sundström

Karl-Henrik Sundström, dyrektor generalny Stora Enso, odszedł ze swojego stanowiska skończywszy 60 lat. Dzięki niemu firma stała się światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Przekształcił Stora Enso w firmę, która poprzez innowacje oraz trwały i rentowny wzrost nieustannie przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem. Karl-Henrik Sundström dołączył do Stora Enso w 2012 r. jako dyrektor finansowy, rok później objął stanowisko szefa działu papieru i wyrobów z drewna. W sierpniu 2014 r. został dyrektorem generalnym Stora Enso.