0 0

Materiały drewnopochodne, stosowane w nowoczesnym budownictwie, przy odpowiednim układzie warstw w przegrodach, spełniają wymogi dotyczące wysokiej odporności ogniowej. Ściany, strop i dach wykonane w systemie STEICO mają, potwierdzone badaniami, świadectwa odporności ogniowej REI30, REI60 a nawet REI90 i klasyfikację NRO – Nie Rozprzestrzeniające Ognia. Pozwala to projektować budynki różnego przeznaczenia, spełniające wymagania ochrony przeciwpożarowej.

 

Bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych pod względem ochrony ogniowej budzi wiele nieuzasadnionych obaw, które najczęściej są efektem prostego skojarzenia – jeżeli drewno jest palne, to wykonane z niego budynki również nie mają odporności ogniowej. To błędne przekonanie nie znajduje potwierdzenia w wynikach licznych testów palności, którym poddawane są systemy budowlane oparte na drewnie.

– Systemowe konstrukcje drewniane są obecnie chyba najlepiej przebadanymi pod względem odporności ogniowej, co powinno ostatecznie ukrócić krzywdzące stereotypy i zmienić mylne wyobrażenie na temat palności domów z drewna – mówi Michał Komorowski z firmy STEICO, producenta systemu budowlanego opartego właśnie na materiałach drewnopochodnych. –  Oprócz tego, że prefabrykowane budynki z drewna są energooszczędne, ekologiczne i zapewniają mieszkańcom optymalny dla zdrowia i poczucia komfortu klimat, są również bezpieczne pod względem ochrony ogniowej. Potwierdzeniem tego bezpieczeństwa są świadectwa spełnienia określonych normami wymagań, uzyskane dla systemowych przegród w technologii STEICO podczas badań pożarowych, przeprowadzanych przez specjalistyczne laboratoria.

 

Naturalne zjawisko zwęglania hamuje rozprzestrzenianie ognia

O tym, czy w danym budynku możemy czuć się bezpiecznie na wypadek zagrożenia pożarowego, informuje klasyfikacja odporności ogniowej REI. Co tak naprawdę ona oznacza? Parametr nośności ogniowej, zdefiniowany literą R i liczbami, wskazuje na ilość minut, po upływie których elementy nośne przestają spełniać swoją funkcję. To zatem czas, który mają użytkownicy budynku na ugaszenie pożaru lub ewakuację zagrożonych. W badaniu mierzone są również dwa inne istotne parametry: szczelność ogniowa – E i izolacyjność ogniowa – I. Pierwsza oznacza nieprzepuszczanie płomieni i gazów, drugi parametr ? nieprzepuszczanie temperatury.

Konstrukcje drewniane izolowane termicznie materiałami z włókien drzewnych w systemie STEICO, w połączeniu z odpowiednimi płytami poszyciowymi oraz wykończone od zewnątrz, np. warstwą tynku, wykazują odporność ogniową REI od 30 do 90 minut. Czas ten jest uzależniony od wybranego układu warstwowego przegrody, z której wykonany jest budynek.

– Badaniom odporności ogniowej poddane zostały różne układy przegród wykonanych z drewna konstrukcyjnego, płyt, mat i luźnych włókien drzewnych, a udokumentowane wyniki potwierdzają, iż materiały te przyczyniają się do bezpośredniej poprawy ochrony przeciwpożarowej – potwierdza Michał Komorowski. – Duże ciepło właściwe i stosunkowo duża gęstość objętościowa materiałów termoizolacyjnych znacznie opóźnia przenikanie temperatury poprzez element budowlany w trakcie pożaru, chroniąc przed zapłonem kolejne warstwy przegrody.

W przypadku kontaktu z ogniem, przegrody drewniane z zastosowaniem materiałów termoizolacyjnych z włókien drzewnych ulegają naturalnemu zwęgleniu. Powstająca na powierzchni warstwa zwęglenia tworzy szczelną, izolującą powłokę, zapobiegającą dalszemu przedostawaniu się tlenu do wnętrza struktury przegrody. Rozprzestrzenianie się ognia zostaje zahamowane, a materiał ulega jedynie dalszemu zwęglaniu w głąb struktury elementu budowlanego. Zjawisko zwęglania redukuje jednocześnie deformację materiału termoizolacyjnego podczas pożaru, dzięki czemu znacznie dłużej przylega on szczelnie do elementów nośnych przegrody, chroniąc je przed płomieniami.

W kontakcie z ogniem włókna drzewne ulegają naturalnemu zwęgleniu. Zwęglona warstwa chroni materiał przed dalszym rozpowszechnianiem ognia. Fot. STEICO

 

Nie rozprzestrzeniają ognia

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa pożarowego rosną wraz z wielkością budynku i ilością potencjalnych użytkowników. Ściany w konstrukcji szkieletowej w systemie STEICO mają odpowiednią odporność ogniową nie tylko w przypadku budynków jednorodzinnych. Klasyfikacja NRO w zakresie odporności ogniowej, przyznana przez Instytut Techniki Budowlanej, po wieloletnich badaniach w Zakładzie Badań Ogniowych, potwierdziła, że mogą być one stosowane zgodnie z obowiązującymi normami także w budynkach wielokondygnacyjnych i użyteczności publicznej. Opracowana na ich podstawie klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej REI na działanie ognia przez 30, 45, 60 i 90 minut, pozwala dobrać optymalny układ warstwowy przegród budynku, aby spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Bezpieczeństwo budynków w dużym stopniu zależy również od odporności ogniowej dachów, które muszą być odpowiednio skonstruowane, aby uniknąć rozprzestrzenienia się pożaru na całą powierzchnię i w konsekwencji zawalenia się dachu. Dlatego badaniom na zakres stopnia rozprzestrzeniania się ognia poddana została przegroda dachowa w konstrukcji STEICO, uzyskując klasyfikację BROOF (t1).

Świadectwa potwierdzające odporność ogniową wydawane są na podstawie badań przeprowadzanych przez wyspecjalizowane laboratoria. Na zdjęciu po lewej: ściana systemowa STEICO w trakcie badań, po prawej: ściana po badaniu. Fot. STEICO

 

 

****

Odporność ogniowa dla przykładowych wariantów przegród STEICO

Ściana zewnętrzna – fasada tynkowana – REI 90, NRO od zewnątrz / REI 45 od wewnątrz:

 1. Płyta gipsowo-kartonowa 9,5 mm
 2. Płyta OSB/3 15 mm
 3. Membrana paroizolacyjna STEICOmulti membra 5 lub STEICOmulti renova
 4. Belki dwuteowe STEICOwall min. 60×160 mm + termoizolacja STEICOflex/zell/floc o min. gr. 160 mm
 5. Płyta STEICOprotect/duo / STEICOprotect dry/duo dry o gr. min. 60 mm
 6. System tynkarski

 

Dach o kącie nachylania 150– 450 – REI 45 od wewnątrz / B(roof)(t1):

 1. Płyta gipsowo-kartonowa, ognioodporna SINIAT 15 mm
 2. Łaty 30×50 mm
 3. Membrana paroizolacyjna STEICOmulti membra 5 l lub STEICO multi renova
 4. Belki dwuteowe STEICOjoist lub STEICO LVL + termoizolacja STEICOflex/zell/floc o grubości min. 240 mm.
 5. Płyta STEICOuniversal/STEICOuniversal dry o gr. min. 35 mm
 6. Kontrłaty, łaty 30×50 mm
 7. Dowolne pokrycie dachowe posiadające klasyfikację B(roof)(T1)
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Jodła pospolita
Next post Rynek budownictwa drewnianego w Polsce rozwija się dynamicznie