Belki dwuteowe to przyszłość nowoczesnych konstrukcji ścian, stropów i dachów

Od litego drewna suchego są lżejsze o blisko połowę i aż o 90% bardziej stabilne wymiarowo. Lekkie i wytrzymałe na zginanie belki dwuteowe, stanowiące podstawę systemu konstrukcyjnego STEICO, pozwalają przykryć strop do dziewięciu metrów bez dodatkowych podpór.

 

Dlaczego warto zastąpić tradycyjne drewno konstrukcyjne belkami dwuteowymi? Ponieważ zachowując walory naturalnego surowca, budujemy z materiału o niezmiennych właściwościach i stałej wilgotności, który nie zmieni kształtu i wymiarów po zamontowaniu pozostałych warstw. Ma to zasadniczy wpływ na szczelność, a co za tym idzie na żywotność całej konstrukcji.

W zależności od przeznaczenia belki dwuteowe produkowane są w dwóch rodzajach: STEICOwall i STEICOjoist – mogą być stosowane jako krokwie, do wykonywania stropów i konstrukcji ścian szkieletowych. STEICOjoist wykorzystuje się do budowy dachu o najbardziej popularnej i najczęściej stosowanej na świecie konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, o długości krokwi nawet do 16 m. Taką konstruk­cję dachu można zastosować zarówno na dachach dwuspadowych, płaskich, jak i stromych (nawet do ok. 70 stopni).

Lekkie, ale sztywne

Największą zaletą charakterystycznego dla belek przekroju dwuteowego jest połączenie bardzo dużej sztywności i wytrzymałości z bardzo małą wagą. Smukłe i wyjątkowo lekkie belki dwuteowe nawet przy znacznych rozpiętościach wyróżniają się bardzo niską masą własną. Powoduje to, iż konstrukcja więźby dachowej, stropów i ścian, a w rezul­tacie całego budynku, staje się znacznie lżejsza.

Lżejsze od suchego drewna litego o ok. 50% belki dwuteowe są łatwe w transporcie na plac budowy. Elementy produkowane są w długościach do 16 m, a ich ciężar wynosi od 2,4 kg/m (STEICOwall o wymiarach 45 × 160 mm) do 6,4 kg/m (STEICOjoist o wymiarach 90 × 400 mm).

Możliwość cięcia dwuteowników podsta­wowymi narzędziami do obróbki drewna skraca czas przygotowania i montażu całej konstrukcji. Belek nie trzeba impregnować. W ich przestrzeni można poprowadzić instalacje techniczne poprzez otwory wywiercone w środniku.

Bez mostków cieplnych

Belki STEICOwall i STEICOjoist są najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem dla konstrukcji ścian i dachów. Ich przekrój pozwala wyeliminować liniowy mostek termiczny, a to jak wiadomo przyczynia się do ograniczenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. Zamieniając drewno lite lub klejone na belki dwuteowe, przy porównywalnych przekrojach, można uzyskać przynajmniej 40-procentową redukcję mostków cieplnych.

Ściana o szerokości 30 cm ze słupami z belek dwuteowych (60 × 300 mm) ma o 12% mniejszy współczynnik przenikania ciepła U niż ściana o takiej samej szerokości ze słupami z drewna litego (60 × 300 mm).

Nieduża grubość środnika, wykonanego z wytrzymałej, twardej płyty pilśniowej o zwiększonej odporności na wilgoć, pozwala również na jego właściwe zaizolowanie. Produkowane w wymiarach od 16 do 50 cm wysokości belki dwuteowe zapewniają odpowiednią powierzchnię do zaizolowania dachu i stropu, a nawet na skon­struowanie przegrody budynku energooszczędnego lub pasywnego, bez nadmiernego poszerzania przegrody i nie zwiększając jednocześnie w znaczny sposób kosztów konstrukcji.

 

Belki dwuteowe STEICO są produkowane w dwóch typach:

– belki STEICOwall – element konstrukcyjny przeznaczony do przenoszenia obciążeń pionowych. Belki mają środnik z płyty pilśniowej twardej o grubości 6 lub 8 mm oraz pasy wykonane z kompozytu LVL R o klasie 1.6E. W konstrukcjach szkieletowych belki tego typu mogą być stosowane jako słupki ścienne w przegrodach ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

– belki STEICOjoist – element konstrukcyjny przeznaczony do przenoszenia obciążeń pionowych i prostopadłych. Belki mają środnik z płyty pilśniowej twardej o grubości 8 mm oraz pasy wykonane z kompozytu LVL R o klasie 2.0E. W konstrukcjach szkieletowych belki tego typu mogą być stosowane jako słupki ścienne, belki stropowe oraz krokwie.

Wartości charakterystyczne pasów z forniru klejonego warstwowo w N/mm2 lub w kg/m3

 

Belki dwuteowe z pasami z forniru klejonego warstwowo
Właściwości STEICOjoist STEICOwall
Wytrzymałość na zginanie fm,k 48 26
Wytrzymałość na rozciąganie ft,k 36 16
Wytrzymałość na ściskanie fc,k 36 22
Średni moduł sprężystości podłużnej Emean 13 800 11 000
Moduł sprężystości podłużnej E05 11 600 10 000
Gęstość objętościowa kg/m3 pk 480 430

 

 

Wartości charakterystyczne środników z płyty twardej pilśniowej w N/mm2 lub w kg/m3

 

Środnik z płyty pilśniowej twardej STEICO typu HB.HLA 1
Właściwości STEICOjoist/STEICOwall
Wytrzymałość na zginanie w płaszczyźnie płyty fm,k 31
Wytrzymałość na ścinanie w płaszczyźnie płyty fv,k 14
Wytrzymałość na ściskanie w płaszczyźnie płyty fc,k 21
Średni moduł sprężystości podłużnej Emean 5 300
Średni moduł sprężystości poprzecznej Gmean 2 100
Gęstość objętościowa kg/m3 pk 900