Trybunał Unii Europejskiej oddalił skargę wniesioną przez grupę osób fizycznych z Estonii, Francji, Irlandii, Rumunii, Słowacji i Stanów Zjednoczonych, która żądała usunięcia biomasy leśnej z listy odnawialnych źródeł energii, zawartej w dyrektywie unijnej z 2018 r. Ich zdaniem promowanie biomasy jako OZE doprowadzi do intensywnej wycinki lasów
na cele energetyczne.
Obecnie biomasa pochodzenia leśnego to w Unii Europejskiej największe odnawialne źródło energii elektrycznej, cieplnej i wykorzystywanej w transporcie, odpowiadające za około 60% unijnego miksu zielonej energii.
Zaniepokoiło to grupę aktywistów, którzy uznali, że polityka UE promująca biomasę nie tylko zniszczy lasy, ale także zwiększy emisję gazów cieplarnianych.

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu 4/2020. Możesz go kupić w naszym sklepie:

Previous post Rosja: Segezha Group z dobrym wynikiem za drugi kwartał
Next post USA: Duże straty w drzewostanie przez huragan Laura