Błędy na etapie projektowania budynków szkieletowych i dachów oraz ich skutki

W Polsce większość budynków mieszkalnych jest aktualnie projektowanych i wykonywanych w konstrukcji tradycyjnej, z wykorzystaniem elementów murowanych oraz stropów żelbetowych lub gęstożebrowych.

Częścią rynku budowlanego, przede wszystkim w zakresie budownictwa jednorodzinnego, która staje się coraz bardziej znacząca, jest budownictwo drewniane. Stopniowa zmiana trendów w budownictwie narzuca projektantom zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń i skupienie się na elementach konstrukcji, które w budownictwie tradycyjnym nie były dotychczas przedmiotem dogłębnej analizy konstrukcyjnej. Warto zatem przeanalizować podstawowe rozbieżności pomiędzy nimi.
Najważniejsza różnica między budownictwem tradycyjnym a szkieletowym
z wykorzystaniem elementów drewnianych to odmienna praca elementów konstrukcyjnych w zakresie przekazywania sił i obciążeń na pozostałe części budynku.
W budownictwie tradycyjnym elementy żelbetowe mają możliwość przekazywania momentów zginających i usztywnienia konstrukcji. Budownictwo drewniane charakteryzuje się przegubowymi połączeniami elementów drewnianych, takich jak belki, słupy oraz krokwie dachowe, które przy wykonaniu podstawowych połączeń ciesielskich nie są w stanie stworzyć połączenia sztywnego.
Podczas wykonywania prac projektowych w branży konstrukcyjnej w budownictwie szkieletowym należy zatem zwrócić szczególną uwagę na przekazywanie sił poziomych z połaci dachu oraz na oddziaływanie
obciążenia wiatrem na obiekt. W niniejszym artykule skupimy się na
problemie sił rozporu w różnych typach konstrukcji dachu oraz na przenoszeniu obciążeń poziomych poprzez ścianki kolankowe na fundamenty budynku.

Rodzaje konstrukcji
dachowych

Podstawowe rodzaje konstrukcji dachowych w budynkach o dachach dwuspadowych to konstrukcje: krokwiowe, krokwiowe z płatwią kalenicową, krokwiowo- jętkowe, krokwiowo-jętkowe z płatwiami pośrednimi oraz płatwiowo- kleszczowe z płatwią kalenicową
i płatwiowo-kleszczowe z płatwiami pośrednimi.
Każdy z rodzajów wiązarów charakteryzuje się innymi schematami statycznymi dachu, co skutkuje odmienną pracą pozostałej konstrukcji budynku. Różnice w schematach statycznych dachów mają odzwierciedlenie w wielkościach sił podporowych z dachu. Poszczególne schematy statyczne zostały obciążone taką samą siłą w celu porównania wartości reakcji podporowych. Po przeprowadzeniu analizy wyników można zauważyć, że reakcje podporowe z dachu w kierunku poziomym w głównej mierze zależą od dobranych schematów statycznych. Największe siły poziome występują w konstrukcji krokwiowo-jętkowej, a najmniejsze w wiązarze płatwiowo-kleszczowym.