Rozwiązania klejowe firmy Kiilto dla drewna konstrukcyjnego

W ostatnich latach, nie tylko w Polsce, widać coraz większe zainteresowanie budownictwem drewnianym. Wpływa to na ogromny wzrost produkcji klejonego drewna konstrukcyjnego, która wymaga nie tylko stosowania tarcicy konstrukcyjnej o określonych parametrach wytrzymałościowych, ale także odpowiednich klejów, spełniających szereg norm.

Obecnie najbardziej popularnymi typami drewna konstrukcyjnego klejonego są KVH (Konstruktionsvollholz), drewno
BSH (Brettschichtholz), a w ostatnich latach szczególnie rozwija się produkcja płyt CLT (Cross Laminated Timber).
Każdy z tych produktów ma nieco odmienne wymagania odnośnie do używanego kleju, a właściwy jego dobór
warunkuje odpowiednią wytrzymałość oraz jakość uzyskanego wyrobu gotowego.

KVH
Drewno konstrukcyjne KVH jest drewnem litym łączonym na połączenia klinowe wzdłużnie, wymaga użycia kleju o szybkim czasie wiązania, gdyż czas prasowania listwy jest bardzo krótki, a kolejny etap, jakim jest struganie, następuje w ciągu produkcyjnym po krótkim czasie. Zastosowanie znajduje tu klej Kestopur G10. Jest to klej PUR jednokomponentowy, bez włókien, spełniający wymogi norm: PN-EN 15497:2014-06, PN-EN 14080:2013-07 oraz PN EN 16351:2012-12, o szybkim czasie prasowania oraz czasie otwartym do 10 min. Jego lepkość pozwala na aplikację na złącza klinowe za pomocą dysz bez obaw ich zapychania oraz pozwala na równomierne pokrycie zębów, co daje dużą wytrzymałość na zginanie, bez efektu spływania podczas pionowej aplikacji. Jest to szczególnie ważne, aby utrzymać linię produkcyjną w czystości i zaoszczędzić czas na jej konserwację.

BSH
Drewno BSH, zwane inaczej GLULAM (Glued Laminated Timber), to drewno konstrukcyjne klejone warstwowo. Powstaje
z pojedynczych lamel, które najpierw łączone są na długości tak samo jak w KVH, a następnie pojedyncze lamele lite lub klejone sklejane są ze sobą jedna na drugiej. Takie klejenie wymaga doboru kleju do łączenia wzdłużnego, jakim jest Kestopur G10, oraz do klejenia
warstwowego Kestopur 1030 i Kestopur Są to kleje PUR jednokomponentowe, spełniające wymogi norm PN-EN 14080:2013-07 oraz PN-EN 16351:2012-12, różniące się między sobą długością czasu otwartego. Parametr ten pozwala na odpowiedni dobór kleju do specyfiki produkcji (zautomatyzowania linii, wielkości wsadu prasy).
Kestopur 1030 posiada maksymalny czas otwarty na poziomie 30 minut, natomiast Kestopur 1050 charakteryzuje
maksymalny czas otwarty na poziomie 20 minut. Kleje te są łatwe do aplikacji, dzięki swojej budowie chemicznej mogą
być aplikowane za pomocą dyszy, także wstęgi.

CLT
Płyty CLT są wielkoformatowymi masywnymi panelami powstałymi ze sklejania od trzech do ośmiu warstw krzyżowo
klejonych lameli. Proces ich produkcji składa się z dwóch głównych etapów: klejenia warstw na szerokość oraz klejenia warstwowego. Aby uzyskać dużą wydajność produkcji tych elementów,
musimy uzyskać krótki czas prasowania, a linie do produkcji są zautomatyzowane i często pracują w sposób ciągły. Wymaga to użycia klejów o bardzo szybkim czasie wiązania, dających bardzo dużą wytrzymałość w krótkim czasie, pozwalającym na przebieg kolejnych operacji. Firma Kiilto proponuje system dwóch
klejów: Kestopur 3W jako klej do klejenia wstęgi na szerokość – jest to klej PUR jednoskładnikowy, szybkowiążący,
o czasie wiązania wynoszącym trzy minuty. Natomiast do klejenia warstwowego proponowany jest klej Kestopur G10, jego czas prasowania wynosi ok. 20 min. Użycie tego systemu pozwala na uzyskanie bardzo dużej wydajności oraz pracę ciągłą prasy, przy zachowaniu jak najwyższej jakości uzyskanych połączeń klejowych. Wszystkie kleje firmy Kiilto proponowane do produkcji konstrukcyjnego drewna klejonego posiadają normy emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie. Świadczy ona o bardzo niskiej emisyjności VOC (LZO), a przede wszystkim formaldehydu.
Poza klejami firma Kiilto proponuje pełen zestaw środków pomocniczych, takich jak: pasty do zabezpieczania gwintów oraz środki antyadhezyjne, pozwalające na utrzymanie linii w czystości, a co za tym idzie oszczędność czasu i wydłużenie czasu ich eksploatacji.