ROSEWOOD4.0 – TECHNOLOGIE CYFROWE DLA ROZWOJU SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO

Drewno ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym – jako materiał naturalny i często bardziej zrównoważony od jego substytutów. Promocja i innowacje w łańcuchu wartości drewna istotnie przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności sektora leśno-drzewnego i rozwoju obszarów wiejskich.
Finansowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020 projekt ROSEWOOD4.0 wspiera i promuje zrównoważoną mobilizację drewna w Europie poprzez gromadzenie informacji i wiedzy, inspirowanie współpracy i innowacji oraz kreowanie nowych modeli biznesowych w pięciu regionalnych centrach mobilizacji drewna (hubach). Projekt koncentruje się na digitalizacji, promując w leśnictwie rozwiązania oparte na technologiach cyfrowych, umożliwiających praktykom dzielenie się posiadaną wiedzą.
Polska w projekcie reprezentowana jest przez Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, który wraz z pozostałymi
partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej organizuje warsztaty i wydarzenia oraz współpracuje z przedstawicielami łańcucha leśno-drzewnego w regionie.
Jednym z głównych celów projektu jest gromadzenie informacji dotyczących dobrych praktyk i innowacji umożliwiających zwiększenie podaży drewna i wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Diagnoza dotychczasowego poziomu digitalizacji sektora leśno-drzewnego w różnych regionach stanowi podstawę do wytyczenia ścieżek rozwoju, wsparcia nowych pomysłów i transferu wiedzy oraz podejmowania działań w zakresie edukacji zawodowej m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych kursów MOOC (kursy online otwarte dla nieograniczonej liczby uczestników, dostępne poprzez stronę internetową).
Warto zajrzeć również na platformę wiedzy, która jest unikatowym źródłem informacji dotyczących wykorzystania cyfrowych danych i technologii w sektorze. Zapraszamy do udziału w nadchodzących wydarzeniach i śledzenia strony
internetowej projektu!

Kontakt:
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
dobrochna.augustyniak@itd.lukasiewicz.gov.pl
https://rosewood-network.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *