Europejskie Forum Zielonego Przemysłu po raz pierwszy w Toruniu

  • Edycja 2022: 22.09. Toruń, Hotel Copernicus 10.00-17.00
  • Konferencja dla przedsiębiorców poszukujących wiedzy i kontaktów w zakresie optymalizacji surowcowej, energetycznej, recyklingu i zielonych technologii
  • Unikalna formuła: prelekcje i indywidualne spotkania w lożach tematycznych: surowców odnawialnych, energii, recyklingu, zielonych technologii.
  • Rejestracja online: www.efzp.pl

Przemysł może być zielony. Podczas Europejskiego Forum Zielonego Przemysłu w Toruniu będą o tym przekonywali eksperci-praktycy z zakresu prawa, surowców odnawialnych, optymalizacji energetycznej, zielonych technologii czy ekoinnowacji.

To pierwsza konferencja dla przemysłu, w której głos zabiorą nie tylko prelegenci podczas sesji ogólnych, ale także każdy z uczestników w trakcie indywidualnych spotkań lóż tematycznych. W grupach dyskusyjnych będzie można efektywniej wymienić poglądy, podzielić się własnymi doświadczeniami lub poszukać odpowiedzi na konkretne zagadnienia.

Nie na wątpliwości, że Europa musi być niezależna w zakresie surowców i energii i wymaga pilnej reindustrializacji, jednak już w „zielonym wydaniu”.

Możemy w Polsce wskazać branże zasługujące na miano zielonego przemysłu, które bazują na surowcach odnawialnych, działają w ramach certyfikowanych łańcuchów dostaw, wytwarzają produkty o niskim, a nawet zerowym śladzie węglowym czy wykorzystujące w produkcji surowce wtórne. Warto, by ich doświadczenia inspirowały inne branże do koniecznych zmian – wyjaśnia dr Małgorzata Wnorowska, koordynator biura Europejskiego Forum Zielonego Przemysłu, zapraszając do udziału we wrześniowym spotkaniu przedsiębiorców szukających konkretnych rozwiązań umożliwiających redukcję zużycia energii, wdrożenia zielonych technologii czy chcących dyskutować o konieczności zmian prawnych, systemowych, które zwiększą konkurencyjność zielonego przemysłu.

Europejskie Forum Zielonego Przemysłu to miejsce:

  • spotkania ludzi związanych z przemysłem, chcących czerpać inspirację do “zielonych” działań w swoich firmach
  • wymiany wiedzy na temat zielonych technologii i rozwiązań obniżających emisję CO2, zmniejszających zanieczyszczenie środowiska, stosowania alternatywnych, korzystnych dla środowiska surowców
  • promowania recyklingu, optymalizacji zużycia zasobów, gospodarki opartej na produkcji wyrobów o długim cyklu życia
  • budowania społeczności przedsiębiorców-liderów odpowiedzialnych za przyszłość zielonego przemysłu i chcących mieć wpływ na czynniki ograniczające jego rozwój
  • dyskusji o znaczeniu zielonego przemysłu dla gospodarki, do której zapraszamy polityków, samorządowców, organizacje non profit, naukowców, media, działaczy społecznych

Po sesjach tematycznych, w godz. 14.15-15.00, zaplanowano panel podsumowujący „Reindustrializacja Europy w zielonym wydaniu” w formie konferencji prasowej online. Dziennikarze będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom, wśród których zasiądą m.in. Clive Pinnington (EPF), dr Krzysztof Starzyk (AGH), dr inż Adam Wasiak (BULiGL), dr inż. Jacek Szymczyk (Politechnika Warszawska).

Partnerzy medialni: eGospodarka.pl, Rynek Inwestycji, Nowoczesny Przemysł, automatykaonline.pl, Gazeta Leśna, Gazeta Przemysłu Drzewnego, Przemysł Drzewny.Research&Development,

Partnerem strategicznym Forum Zielonego Przemysłu jest Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, które obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia.

Więcej informacji i program konferencji można przeczytać na stronie:

https://efzp.pl/