Należyta staranność dla importu drewna i mebli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w zakresie towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów uzyskało akceptację Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, co oznacza, że już za rok może wejść w życie. Rozporządzenie obejmuje towary: bydło, kakao, olej palmowy, soję i drewno. Przepisy dotyczą również produktów pochodnych, takich jak skóra, czekolada czy meble. Podmioty, które wprowadzają towary na rynek unijny lub eksportują towary z rynku unijnego, będą objęte zobowiązaniami w zakresie procesu należytej staranności w odniesieniu do wymienionych produktów. Proces ten składa się z trzech etapów: złożenia oświadczenia o zachowaniu należytej staranności, oceny ryzyka oraz ograniczenia ryzyka. Przed złożeniem oświadczenia o zachowaniu należytej staranności w systemie informatycznym drewno, podłogi czy meble nie będą mogły być udostępnione na rynku unijnym ani wywiezione z rynku. Oświadczenie będzie zawierać informacje dotyczące rodzaju i ilości towaru oraz dokładne współrzędne geograficzne wszystkich działek, na których wyprodukowano produkty. Ponadto, w ramach należytej staranności, osoby fizyczne będą musiały przeprowadzić ocenę i ograniczenie ryzyka, aby potwierdzić, że ryzyko niezgodności jest znikome. Podmioty handlowe, które są sklasyfikowane jako małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), będą jedynie zobowiązane do gromadzenia danych swoich dostawców i klientów przez co najmniej pięć lat oraz udostępniania ich na wniosek właściwym organom.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 3/2022

Przemysł Drzewny. Research&Development nr 3/2022 – wydanie elektroniczne – Przemysł drzewny. Research&Development (przemysldrzewny.eu)