Szwecja: Sveaskog podwyższa ceny drewna

Sveaskog, będące przedsiębiorstwem państwowym, jest największym właścicielem
lasów w Szwecji. Popyt na papierówkę jest duży, a ceny surowców leśnych rosną
w celu wzmocnienia opłacalności leśnictwa. Mimo że sytuacja na rynku tartacznym
staje się coraz trudniejsza, rośnie także cena pozyskiwanego drewna. Zainteresowanie dostawami drewna ze Sveaskog jest nadal duże. Cena papierówki liściastej i iglastej wzrośnie odpowiednio o 70 SEK
(6,5 USD)/m3 i 50 SEK (4,7 USD)/m3. Ceny drewna okrągłego są korygowane w górę o 40 SEK (3,7 USD), do 60 (5,6 USD)/m3. Wszystkie ceny dotyczą metra sześciennego drewna bez kory.