Europa: Spalanie drewna rujnuje europejskie lasy

Duże powierzchnie lasów europejskich zaczynają znikać, aby zaspokoić rosnące
zapotrzebowanie na drewno na całym kontynencie. Kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie jeszcze bardziej zaostrzył problem wycinania lasów europejskich. W Finlandii i Estonii lasy,
niegdyś uważane za krytyczne punkty w walce o zmniejszenie poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, są obecnie uważane za emitery dwutlenku węgla z powodu ekstensywnego wyrębu. Po raz pierwszy instytucja UE uznała, że „palenie drewnem może nie być najlepszym sposobem na pozbycie się
paliw kopalnych i powstrzymanie niekontrolowanych zmian klimatycznych” – jak powiedział Alex Mason, szef unijnej polityki klimatycznej i energetycznej w World Wildlife Fund (WWF). Ustawa parlamentarna musi być negocjowana z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską, zanim stanie się prawem.
Jednak kilka krajów europejskich, zwłaszcza w Europie Środkowej i Północnej, sprzeciwia się inicjatywie wycofywania spalania drewna jako źródła energii, zwłaszcza gdy istnieje niepewność co
do dostaw ropy naftowej i gazu z Rosji do Europy. – Potrzebujemy więcej krajowej energii
odnawialnej i samowystarczalności – powiedział Antti Kurvinen, fiński minister
rolnictwa i leśnictwa. – Będę w pełni promować energetykę leśną – dodał.