Certyfikat KZR INiG: nowe obowiązki w procedurach zakupu biomasy leśnej

Od 2023 r. zasady w systemie certyfikacji KZR INiG obligują przedsiębiorców do spełnienia
nowych wymagań podczas zakupu biomasy leśnej. Skupujący musi pamiętać o deklaracji
podpisanej przez producenta biomasy leśnej i przeprowadzić analizę ryzyka. W przeciwieństwie
do systemu SURE jest ona wymagana przez punkty skupu wyłącznie dla poziomu ryzyka B. Biomasa leśna może być certyfikowana zgodnie z dwoma najważniejszymi standardami certyfikacji: w systemie SURE oraz KZR. Standard należący do Instytutu Nafty i Gazu 15 grudnia 2022 r. otrzymał pełne uznanie Komisji Europejskiej i został przez nią zatwierdzony dla paliw biomasowych i biopaliw, do produkcji których wykorzystywana jest biomasa spełniająca kryteria Artykułu 29 od 2 do 7 i artykułu 10 Dyrektywy RED II. Do grudnia ten polski system o zasięgu globalnym był zatwierdzony tylko do artykułu 5 Dyrektywy RED II.

Cały artykuł przeczytasz w nr 1/2023: