Rynek potrzebuje klejonki, a jej producenci sprawnych pras do klejenia drewna

Drewno klejone warstwowo jest coraz powszechniej stosowane w branży budowlanej, a na rosnącym popycie mogą skorzystać krajowe przedsiębiorstwa przerobu drzewna. Produkcja klejonki to dobry pomysł na rozwój zakładu, a jej zyskowność zwiększa automatyzacja, która podnosi wydajność i zapewnia
wymaganą jakość.

Drewno klejone warstwowo systematycznie zwiększa obszar zastosowań, a jego ogromny potencjał odkrywa budownictwo. Ograniczone możliwości drewna litego przy realizacji nowoczesnych konstrukcji o dużych rozpiętościach dały impuls do zastąpienia go wytrzymałymi belkami ze sklejonych ze sobą warstw drewna. Nie tylko łatwiej poddają się formowaniu, ale są bardziej stabilne wymiarowo i wyróżniają się doskonałą trwałością. W porównaniu z drewnem litym, można zmniejszyć zużycie materiału, co przekłada się na niższe koszty inwestycyjne. Klejonka jest od niego również lżejsza, co z kolei ułatwia transport i montaż elementów na placu budowy. Ten perspektywiczny produkt jest szansą nie tylko dla budownictwa, które w obliczu narastającego kryzysu klimatycznego musi być bardziej zrównoważone, ale również krajowych zakładów tartacznych na rozwój i pomnożenie zysków. Już sama technologia produkcji optymalizuje wykorzystanie surowca, z którego niedostatkiem i coraz wyższymi cenami borykają się przedsiębiorstwa. Klejenie drewna pozwala wykorzystać tarcicę odpadową, powstałą w trakcie procesów wytwórczych. Największą zachętą wydaje się jednak stabilny rynek zbytu.

– Rynek klejonego drewna konstrukcyjnego jest coraz bardziej chłonny, a optymistyczne prognozy dalszego wzrostu zachęcają do inwestowania w produkcję klejonki. To dobry moment, aby wykorzystać koniunkturę i rozszerzyć profil działalności przedsiębiorstwa – mówi Józef Burawski z firmy JUWAL, która konstruuje prasy do klejenia drewna. – Ważnymi odbiorcami drewna klejonego warstwowo są również meblarstwo i stolarka budowlana, a szeroki portfel odbiorców daje większą gwarancję zbytu. Wymaga jednak większej elastyczności produkcji, z czym nie powinny mieć problemu zakłady wyposażone w odpowiednie urządzenia, pozwalające dopasować asortyment do specyfiki różnych odbiorców.

Otwierane ramiona prasy unoszą się na boki, co gwarantuje łatwość w załadunku i rozładunku klejonego surowca.www.juwal.eu

Do produkcji wysokiej jakości klejonek wymagany jest doskonale wysuszony surowiec i prasa, która, wywierając nacisk na lamele, trwale je ze sobą połączy za pomocą odpowiednio dobranego kleju. W przyściennych prasach hydraulicznych do klejenia na grubość, w jakich specjalizuje się JUWAL, za wytworzenie potrzebnej siły nacisku, która jest gwarancją wysokiej jakości sklejenia, odpowiadają dwie pompy hydrauliczne: główna i pomocnicza. To one utrzymują stałe ciśnienie w trakcie trwania procesu klejenia. Można je również kontrolować, a pomiary potwierdzać wydrukiem kontrolnym.
Prasy hydrauliczne do klejenia na grubość są wykonywane na zmówienie, co zapewnia pełną adaptację do potrzeb i warunków wewnątrzzakładowych. Są przystosowane zarówno do krótkich elementów wykorzystywanych w stolarce okiennej, jak i długich elementów konstrukcyjnych. Dzięki technologii modułowej powierzchnię klejącą maszyny można wydłużać adekwatnie do potrzeb klejonych elementów oraz tworzyć niezależne sekcje klejące. Całkowita długość prasy może wynosić nawet 18 m. Ta sama prasa może być stosowana do produkcji belek konstrukcyjnych, więźby dachowej, kantówki okiennej, drewna konstrukcyjnego na schody i tarasy, ale również do klejenia blatów lub klejonki dla branży meblarskiej.
Otwierane ramiona prasy unoszą się na boki, co gwarantuje łatwość w załadunku i rozładunku klejonego surowca. Dodatkowo producent zapewnił również możliwość wyposażenia siłowników w niezależne zawory otwierania/zamykania.

Przerwy w produkcji wynikające z usterek maszyn oznaczają dla przedsiębiorstwa ogromne straty, dlatego pozycję marki JUWAL budujemy na wysokiej jakości komponentów, która przekłada się na bezawaryjną pracę naszych pras – zapewnia Józef Burawski. – Jeżeli jednak dojdzie do usterki, w jak najkrótszym czasie przywracamy urządzenie do pełnej sprawności.

Więcej informacji na temat pras do klejonki znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.juwal.eu