Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Drzewnego Gródków (woj. śląskie), zajmujące się produkcją z drewna sosnowego opakowań transportowych, skrzyń, palet, tarcicy i pelletu, planuje uruchomienie linii technologicznej do przetwarzania odpadów drzewnych i recyklingu odpadów opakowaniowych na biopaliwa stałe. Inwestycja, której koszt oszacowano na 1 230 000 zł, otrzymała dofinansowanie ze środków UE. Zostaną przeznaczone na zakup suszarni do trocin z bębnem suszarniczym, o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg/h, przy wilgotności początkowej mokrej trociny 40–45% i końcowej 15%. Suszarnia będzie opalana odpadami drzewnymi. Na potrzeby nowej linii zakupiony zostanie również młyn bijakowy o minimalnej mocy 10 kW i wydajności nie niższej niż 1000 kg/h. Załadunek trocin jako gotowego produktu do kontenerów i jej podanie w kierunku sekcji granulowania do dalszego przetworzenia umożliwi zasobnik na suche trociny z podajnikiem i systemem odbiorczym.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 2/2023

Previous post MURÓW: Stora Enso nad budowała halę dalszego przerobu
Next post GDAŃSK: Polcom po fuzji z VBC będzie dostarczał moduły z drewna