Finlandia: Versowood z nową linią sortującą kłody

Versowood modernizuje dawny tartak Kissakoski, który to nabyła w sierpniu 2022 r. Hekotek AS otrzymał zlecenie na wyposażenie zakładu w nową linię do sortowania kłód. Nowa wydajność linii pozwoli na sortowanie rocznie do 200 tys. m3 kłód. Oprócz funkcji sortowania kłód zgodnie z wymaganymi parametrami linia zapewni odmierzanie dokładnej liczby kłód docierających do tartaku od dostawców. Wyposażona w korowarkę rotacyjną będzie obejmowała 32 boksy sortownicze, zamontowane zostaną również skanery 3D do dokładnego pomiaru wymiarów bali.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 2/2023