Sesja Master Holzbau, czyli spojrzenie młodych inżynierów

Przez ostatnie lata w dyskusjach o kondycji budownictwa drewnianego w Polsce dominowało pesymistyczne przekonanie, że absolwenci, którzy opuszczają krajowe uczelnie wyższe nie mają wystarczającej wiedzy na temat technologii drewnianych. Sesja Master Holzbau, w której poprzez prezentację wyników własnych prac dyplomowych głos zabrali młodzi inżynierowie, całkowicie temu przeczy. Trzech architektów, wybranych na podstawie prac zgłoszonych przez uczelnie, pokazało, że doskonale rozumieją ducha współczesnej architektury. Mają wystarczającą wiedzę o nowoczesnych technologiach z drewna i potrafią ją wykorzystać w śmiałych, przyszłościowych, samowystarczalnych projektach budynków, wpisujących się w tkankę miejską, a zarazem przyjaznych środowisku i użytkownikom.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 2/2023