OSTROŁĘKA: Stora Enso i Tetra Pak łączą siły w recyklingu zużytych kartonów po napojach

W zakładzie Stora Enso w Ostrołęce (woj. mazowieckie) została uruchomiona nowa linia do recyklingu kartonów po napojach. Wspólna inwestycja z firmą Tetra Pak kosztowała ok. 29 mln zł i pozwoli potroić moce przerobowe recyklingu opakowań w kraju z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. Dotychczasowa linia w zakładzie produkcyjnym Stora Enso o rocznej wydajności 50 tys. ton służy wyłącznie do separacji kartonów po napojach i oddzielania od polimerów oraz aluminium włókien, które następnie poddawane są recyklingowi na materiały tekturowe. Z odzyskanego surowca powstają nowe materiały opakowaniowe. Dzięki wspólnej inwestycji z Tetra Pak zakres działań został poszerzony o rozwiązania umożliwiające recykling frakcji polyAl1.

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023