Finlandia: Rekordowy wzrost wolumenu obrotu drewnem

W maju 2023 r. nastąpił wzrost wolumenu handlu drewnem w Finlandii. W pierwszej połowie roku zakupiono aż o 26% więcej drewna w porównaniu ze średnią z poprzednich pięciu lat. Wyjątkowemu wzrostowi obrotów towarzyszył znaczny wzrost cen drewna we wszystkich asortymentach. Średnie ceny papierówki osiągnęły historycznie wysoki poziom, przy stałej sprzedaży na poziomie ok. 27–30 euro/m3 i sprzedaży wysyłkowej na poziomie 46–47 euro/m3. Kłody świerkowe do produkcji tarcicy osiągnęły w maju średnią cenę 78,8 euro/m3, a kłody sosnowe 75,1 euro/m3. Ceny te wskazywały realny wzrost o 2% w porównaniu z kwietniem oraz wzrost o 5–7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023