GRAB ZWYCZAJNY– europejskie drewno

Jest to jeden z najgęstszych i najtwardszych krajowych rodzajów drewna. Wykorzystywano go w dawnych wyrobach w miejscach narażonych na duże obciążenia i tarcie. Na przeszkodzie w szerokim zastosowaniu drewna grabowego stoi jego niska odporność na destrukcję powodowaną przez czynniki biotyczne, a także niska stabilność wymiarowa.
Nazewnictwo
Drewno grabu w Polsce pozyskiwane jest z jednego gatunku drzewa grabu zwyczajnego (Carpinus betulus L.) z rodziny brzozowatych (Betulaceae). Przykłady nazw handlowych omawianego drewna w różnych krajach podano w tabeli 1. W starszych opracowaniach można spotkać alternatywne nazwy łacińskie: Carpinus sepium Lam. i Carpinus vulgaris Mill. W normie PN-EN 13556:2005 omawiane drewno ma przyporządkowany kod CPBT.

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023