SYMBASE WOOD zatrzymało formaldehyd

Polska jest największym producentem mebli w Europie, a zaraz po Chinach największym w świecie. Wymagania jakościowe, które nakładane są przez największych dostawców mebli na rynku, wymuszą na producentach zastosowanie niskoemisyjnych i ekologicznych surowców do ich produkcji, a ślad węglowy będzie w najbliższych latach głównym czynnikiem wyboru komponentów do produkcji. – Wyroby i konstrukcje bazujące na drewnie będą budulcem przyszłości – przekonuje Radosław Ciszewski, CEO
Symbase Wood, która swoją działalność rozpoczęła od dostarczania rozwiązań pozwalających na trwałe chemiczne związanie wolnego formaldehydu w układach, a co za tym idzie ograniczenie jego emisji. Grupa Symbase we wrześniu przyszłego roku będzie obchodziła swoje15-lecie w dystrybucji surowców chemicznych na rynkach środkowej Europy.

Wieloletnie doświadczenie całego zespołu pozwoliło nam zbudować prężnie działającą firmę z rodzinnymi wartościami, które zaszczepił założyciel firmy Klaudiusz Dominiak.

Wood i wood coatings
Grupa Symbase w szeroko pojętej branży drzewnej dostarcza surowce oraz dodatki
do produkcji płyt drewnopodobnych, folii finisz, lakierów, impregnatów i papieru.
– Wielokrotnie mieliśmy przyjemność wizytować klientów z naszymi partnerami z całego świata, co daje im realne spojrzenie na to, z kim rozpoczynają współpracę, ale też informację, jakiego wsparcia technologicznego mogą oczekiwać z pierwszej ręki, od samego producenta – mówi Radosław Ciszewski.
Firma dostarcza klientom podstawowe komponenty, takie jak melamina, ale przede wszystkim specjalizuje się w surowcach, które pozwalają na osiągnięcie unikalnych właściwości.
Sztandarowym produktem są dodatki z linii FORCHOC, które pozwalają trwale związać wolny formaldehyd w układzie, obniżając jego emisję w finalnym produkcie. Takie rozwiązania przeznaczone są do wszystkich zastosowań bazujących na żywicach MF, uMF, PF, osiągając wyniki redukcji formaldehydu o 90%.

– Dla przykładu w sklejkach liściastych, przy zastosowaniu podstawowych żywic daje to naszym klientom możliwość osiągnięcia normy CARB 2 – wyjaśnia Radosław Ciszewski.
Prowadząc badania we własnym laboratorium i szukając nowych sposobów eliminacji formaldehydu z naszego otoczenia, produkty Symbase zastosowano jako dodatek do farby akrylowej, po-
wszechnie stosowanej w mieszkaniach.
Symulując duże stężenie formaldehydu w otoczeniu, farba wyłapała go i zredukowała jego poziom o 80%.
Żywice akrylowe zamiast nitrocelulozy
Tylko w tym roku firma Symbase rozpoczęła współpracę z kilkoma europejskimi producentami różnego rodzaju żywic, które znajdują swoje zastosowanie w produkcji szerokiego wachlarza powłok. Pozwalają one na wykluczenie (problematycznej ze względu na obostrzenia) nitrocelulozy i zastąpienie jej żywicami akrylowymi w proszku, które dają podobne wyniki wytrzymałościowe i takie same bardzo szybkie parametry schnięcia.

Kolejnym produktem znajdującym duże zainteresowanie u klientów branży drzewnej są uniepalniacze, szeroko stosowane w produkcji trudnopalnych płyt drewnopochodnych.
– Zastosowanie produktów Metadynea, naszego partnera z Austrii, nie wpływa na właściwości mechaniczne płyt, dodatkowo pozwala na impregnację nieobrobionych „zielonych” fornirów, co eliminuje jeden z etapów produkcji, którym jest ich pierwsze suszenie. Zabezpieczone powierzchnie osiągają najwyższe normy, a powierzchnie pozostają niezmienione – mówi Radosław Ciszewski.
Współpraca klientów z Metadynea to nie tylko jakościowe produkty, ale również pomoc w implementacji dodatków do układów oraz wsparcie technologiczne, ułatwiające dostęp do szerokiego spektrum badań, które pozwalają potwierdzić wydajność zastosowanych dodatków pod względem mechanicznym i ogniotrwałym.

Ekopowłoki ścian z CLT
Polski rynek domów w konstrukcji CLT wzrasta bardzo szybko, regulacje rodzimego rynku wymuszają na producentach zabezpieczenie widocznych elementów konstrukcyjnych powłokami trudnopalnymi. Z racji wieloletniego doświadczenia również jako producenta żywic wraz z Metadynea dostarczamy produkty
także do producentów powłok.

cały artykuł przeczytasz w „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 3/2023