Drewno modyfikowane też musi przejść test odporności ogniowej

Wszystkie produkty drewniane, zarówno impregnowane, jak i nieobrobione, muszą spełniać klasyfikację minimum D-s2, d0 pod względem bezpieczeństwa pożarowego, co musi zostać udowodnione poprzez testy. Tak stanowi nowe rozporządzenie unijne. 10 listopada 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane (C(2023)7486) zmieniające decyzję Komisji 2006/213/WE dotyczącą warunków klasyfikacji reakcji na ogień drewnianych okładzin, paneli i elementów wstęgowych bez przeprowadzania badań. Zmiana ma na celu zapobieganie niewłaściwemu stosowaniu pierwotnej decyzji i zapewnienie bezpieczeństwa impregnowanych i/lub modyfikowanych produktów drewnianych poprzez egzekwowanie wymogu testowania wszelkich drewnianych okładzin, paneli lub elementów wstęgowych, jeśli drewno jest modyfikowane lub poddawane obróbce.

Cały artykuł przeczytasz w czasopiśmie „Przemysł Drzewny” nr 2/2024