0 0

Po raz pierwszy rusza program dotacji przeznaczonych na badania i rozwój w obszarze ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa – BIOSTARTEG.  Jego celem jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie innowacyjnych i interdyscyplinarnych rozwiązań w tych sektorach. Nabór wniosków w ramach programu – ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – przewidywany jest jeszcze w tym kwartale.

Pula dotacji wynosi około 500 mln zł do podziału na trzy konkursy. W ramach pierwszego naboru dostępne będzie 150 mln PLN czyli 30 proc. całej alokacji. O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej trzech podmiotów, a w skład konsorcjum musi wchodzić przynajmniej jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa.

– BIOSTRATEG jako pierwszy ma wspierać projekty badawczo-rozwojowe w zakresie środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa czyli sektory, które dotychczas nie miały dedykowanych programów. Ponadto, BIOSTRATEG  przewiduje że – oprócz fazy prowadzenia badań – dotacje dostępne są także na przygotowanie samego wdrożenia, a to oznacza że przedsiębiorcy będą lepiej przygotowani do komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. Warto także zwrócić uwagę, że program jest zorientowany na wsparcie raczej dużych przedsięwzięć, gdyż zgodnie z regulaminem minimalna wartość dotacji wynosi minimum 10 mln zł – podkreśla Beata Tylman, dyrektor Zespołu Pomocy Publicznej w PwC.

W ramach konkursu wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie równocześnie prac badawczo-rozwojowych i przygotowujących do wdrożenia w jednym z pięciu obszarów tematycznych: (1) bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; (2) racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; (3) przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; (4) ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz (5) leśnictwo i przemysł drzewny.

Nabór projektów jest jednoetapowy, w związku z czym wnioski aplikacyjne obligatoryjnie obejmować muszą zarówno fazę badawczą, jak i etap przygotowań do wdrożenia.  Od czasu otwarcia naboru wnioskodawcy będą mieli 60 dni na przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej. W procesie oceny merytorycznej każdy wniosek oceniany będzie przez 5 krajowych ekspertów, a w uzasadnionych przypadkach Komitet Sterujący skieruje wniosek do ekspertów zagranicznych.

– W ramach dofinansowanych projektów powinien powstać nowy produkt, technika lub technologia, najlepiej o wysokiej konkurencyjności na rynku światowym. Dodatkowo oceniany będzie  m.in. potencjał naukowy projektu i doświadczenie wnioskodawców. W ramach obszarów badawczych w programie BIOSTRATEG wskazano bardzo szczegółowe zagadnienia, których ma dotyczyć dany projekt, przykładowo: Rozwój nowych technologii wytwarzania nawozów naturalnych i mineralnych oraz ich zero-emisyjnych metod stosowania. Zainteresowane podmioty będą więc musiały dokładnie ukierunkować zakres i cel zgłaszanych projektów, tak aby były one w pełni zgodne z założeniami programu ? mówi Beata Tylman.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Rewolucja w nestingu
Next post ZABEZPIECZANIE opakowań drewnianych