A gdyby… zabrakło palet?

Gdy gospodarka się rozwija, zwiększa się zapotrzebowanie na palety i ich produkcja. Gdy gospodarka hamuje – hamuje produkcja nośników. A co się stanie, jeśli gospodarka nadal będzie zwiększała zapotrzebowanie na palety, a przemysł nie będzie […]

Tartak w Rytlu z certyfikatem KVH

• PRZEMYSŁ DRZEWNY:Zakład KB Sp. z o.o. z Rytla jestjedyną firmą w Polsce, któraposiada certyfikat NiemieckiegoStowarzyszenia KVH i możeoznaczać produkowane drewnokonstrukcyjne znakiem KVH.Co to oznacza dla klientów? • ŁUKASZ OTLEWSKI:Przede wszystkim to, że kupują najwyższej […]

Jubileusz EPAL

Rok jubileuszu 60-lecia istnienia europalety można zaliczyć do jednego z najlepszych dla tej branży pod względem wyników produkcji i przychodów ze sprzedaży. Ale nie można zapominać, że jednym z filarów tego sukcesu jest silnamarka EPAL, […]