Czas to pieniądz i zadowolony klient

Narzędzia takie jak: fotografia dnia, migawkowa obserwacja stanowisk, chronometraż mogą pomóc efektywniej wykorzystać park maszynowy w produkcji. Dowodzą tego badania przeprowadzone
w jednej z czołowych fabryk mebli w Polsce.

Konkurencyjność polskich mebli przekłada się na wzrost zamówień, a firmy ? chcąc sprostać żądaniom kontrahentów ? muszą w ciągły sposób dążyć do usprawnień procesów. Jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność polskich firm meblarskich jest czas wyprodukowania mebla i dostarczenia go do klienta. Filozofią, kładącą nacisk na czas wytworzenia wartości dodanej przy produkcji wyrobu, jest Time Based Management ? koncepcja opracowana przez bostońską grupę konsultingową (Boston Consulting Group). Według BCG klienci są bardzo wrażliwi na czas i w nim tworzy się kluczowa przewaga przedsiębiorstwa.

W 2014 roku wykonano badania w dużym przedsiębiorstwie z branży meblarskiej, które miały na celu zoptymalizowanie procesów produkcyjnych przez wykorzystanie czynnika czasu. Wprowadzone zmiany miały przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oferowanych przez firmę produktów poprzez skrócenie czasu ich wytworzenia: poprawę wydajności maszyn, eliminację marnotrawstwa, redukcję zapasów i likwidację tzw. wąskich gardeł.
Przedsiębiorstwo, w którym przeprowadzono badanie, jest jedną z największych fabryk mebli w Polsce. Zatrudnia około 800 pracowników (z czego około 80% stanowią pracownicy produkcyjni i pośrednio produkcyjni). Produkcja przedsiębiorstwa skupia się na meblach skrzyniowych, głównie do wyposażenia salonów, sypialni oraz pokojów dla dzieci. Firmę cechuje rozbudowana struktura organizacyjna, stwarzająca wiele możliwości scalenia wybranych działów. W zarządzaniu produkcją kierownikowi produkcji, odpowiedzialnemu za halę produkcyjną, pomagają kierownicy poszczególnych działów, takich jak: dział maszyn, dział lakierowania i dział montażu. Idąc w dół hierarchii organizacyjnej, za produkcję w poszczególnych działach, zgodną z założonymi planami produkcji, odpowiadają mistrzowie produkcji i brygadziści, którzy mają pod sobą określoną grupę pracowników wykonujących dane operacje w procesie produkcyjnym (np. operatorów obsługujących tylko wiertarki lub tylko linie obróbcze). Innymi działami wspomagającymi produkcję są: dział technologiczny, badawczo?rozwojowy, jakości, logistyki, utrzymania ruchu czy sprzedaży. Bardzo duża hala produkcyjna z dużą ilością nowoczesnych maszyn stwarza szerokie pole do działania
w zakresie nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Polityka firmy dąży do ciągłego rozwoju, który pozwala stale podwyższać jakość produkowanych elementów. Pracownicy na hali produkcyjnej nie są przywiązani do jednego stanowiska, a stosowana rotacja pozwala poszerzać ich kwalifikacje, dzięki czemu nieobecność losowa danego pracownika nie jest aż tak odczuwalna. Przy rozwiązywaniu problemów brane są pod uwagę opinie nie tylko pracowników pracujących w danych działach produkcyjnych, mających praktyczne doświadczenie na przykład w zakresie obsługiwanych maszyn, lecz także sugestie pracowników z innych działów w celu wykorzystania ich świeżego spojrzenia.

Wywiad pogłębiony z pracownikami
Wywiad pogłębiony w fabryce mebli przeprowadzono wśród operatorów obsługujących maszyny na hali produkcyjnej. Na podstawie pytań, które im zadano, stwierdzono, że pracownicy starają się pracować przez cały okres pracy z maksymalną wydajnością pomimo tego, że w firmie nie obowiązuje akordowy system wynagrodzeń. Niestety uniemożliwia im to system produkcji, w którym często następują przestoje maszyn spowodowane ich awariami lub częstymi przezbrojeniami na skutek małych serii produkcyjnych. Kolejnym elementem spowalniającym pracę, według ankietowanych, jest zbyt duża ilość materiału zalegająca na hali uniemożliwiająca swobodne poruszanie się i komunikację między pracownikami. Nadmierne zapasy utrudniają również przepływ materiału, gdyż bardzo często występują problemy z przetransportowaniem elementów z jednego stanowiska do drugiego na skutek braku wolnych przenośników rolkowych. Ankietowani przyznali także, że bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniego porządku na stanowisku pracy i przestrzeganie standardów 5S, jednakże ze względu na stosowaną rotację pracowników występują trudności
z utrzymaniem standardów (np. częste przemieszczanie się narzędzi wraz z pracownikami) i uważają, że w tym polu jest jeszcze dużo do poprawy. Pracownicy twierdzili także, że tablice informacyjne przy stanowiskach pracy nie są wyposażone we wszystkie niezbędne informacje związane z wykonywaniem zadań (np. przygotowaniem kleju do oklejania szerokich płaszczyzn lub procedury wymiany narzędzia), co powoduje stratę czasu m.in. na konsultacje z innymi pracownikami. Do elementów funkcjonujących dobrze w przedsiębiorstwie respondenci zaliczyli sposób przekazywania informacji na temat obróbki w postaci karty procesu, która jest przyczepiana do danej partii produkcyjnej przed obróbką. Karta procesu to arkusz papieru ukazujący z jednej strony procesy technologiczne, przez które musi być poddany element wraz z zastosowanymi materiałami (rodzaj płyty, kleju czy obrzeża)
i liczbą sztuk, aby stać się wykończonym wyrobem. Natomiast, z drugiej strony karty procesu przedstawiony jest rysunek techniczny elementu z istotnymi wymiarami (związanymi z rozmieszczeniem otworów na elemencie lub kształtem profili). Innym aspektem, który chwalili sobie respondenci, jest możliwość zgłaszania pomysłów, zażaleń czy też sugestii do specjalnej teczki. Taka inicjatywa pozwala poprawić miejsce pracy dla samych pracowników i tym samym prowadzi do rozwoju firmy. Ankietowani uważali, że ich zdanie jest bardzo ważne, gdyż to oni bezpośrednio zmagają się na co dzień ze wszystkimi problemami występującymi przy procesach wytwarzania mebli. Ponadto w odpowiedzi na zadawane pytania pracownicy stwierdzili, że czują się związani z firmą i chcieliby brać udział w jej rozwoju dlatego też są otwarci na propozycje usprawnień procesów produkcyjnych, co stanowi bardzo ważny czynnik przed wprowadzeniem usprawnień, a praca nad ww. czynnikami pozwoli zwiększyć czas przeznaczony na tworzenie…

To jest tylko fragment artykułu. Pełną treść znajdziesz w czasopiśmie „Przemysł drzewny” nr 1/2015