Czy wyższe kary za nieodebranie drewna ustabilizują polski rynek?

paletaGospodarzem spotkania, które odbyło się 23 marca br. był Piotr Otawski, podsekretarz stanu MŚ, główny konserwator przyrody, który zaprosił do siedziby przy ul. Wawelskiej kilkunastu przedstawicieli przedsiębiorstw drzewnych i papierniczych, a także reprezentantów izb i stowarzyszeń branżowych oraz Lasów Państwowych. Dyskusji przyglądali się również Piotr Kaczyński, szef gabinetu politycznego MŚ, Jolanta Sławomirska z Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki oraz Dorota Dudek i Jacek Kraska z UOKiK.

W kwietniu br. powinna oficjalnie zakończyć się kontrola NIK w Lasach Państwowych. Według nieoficjalnych informacji, główne zainteresowanie inspektorów w funkcjonowaniu sprzedaży drewna skupiło się na kwestii prawidłowości ustalania wysokości kar egzekwowanych za niedotrzymanie umowy, pokrywających straty LP wynikające z deprecjacji nieodebranego drewna, oraz na funkcjonowaniu puli inwestycyjnej. Obie kwestie zostaną wkrótce poddane dodatkowej analizie ? zapewniał podczas spotkania w ministerstwie środowiska Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych, przyznając, że również od przedsiębiorców usłyszał wiele skarg i postulatów zmian w zakresie funkcjonowania puli inwestycyjnej.

Galeria zdjęć:

wykres

To jest tylko fragment artykułu. Pełną treść znajdziesz w czasopiśmie „Przemysł drzewny” nr 2/2015