Osiągnięcia sektora leśno-drzewnego w minionym 25-leciu.

wykres

W ciągu 25 lat sektor leśno-drzewny w Polsce dokonał niezwykle dynamicznej przemiany, zbliżając poziom oferowanych dóbr i usług do światowych liderów. Wyzwaniem przyszłości będzie jednak jeszcze bardziej efektywna współpraca podmiotów sektora opartego na drewnie i wypracowanie inteligentnych specjalizacji, zdolnych konkurować również z krajami o niskich kosztach wytwarzania ? prognozowano podczas konferencji ?osiągnięcia sektora leśno-drzewnego w minionym 25-leciu?, która odbyła się w Poznaniu.

Otwierając konferencję i przewodnicząc pierwszej części obrad Piotr Grygier, dyrektor RDLP w Poznaniu, zaznaczył, że celem konferencji jest ukazanie osiągnięć w gospodarce leśno-drzewnej w minionym ćwierćwieczu oraz przedstawienie wizji dalszego rozwoju tego ważnego gospodarczo sektora.

? Leśnictwo i drzewnictwo polskie mają długie i bogate tradycje, a przede wszystkim znaczący dla gospodarki dorobek ? mówił. ? Po 1989 roku nastąpiły duże zmiany w obu sektorach, a głównie powiększył się znacząco wpływ leśnictwa i drzewnictwa na wzrost polskiego PKB.

W założeniu konferencji było ukazanie ważniejszych problemów związanych z rozwojem gospodarki leśno- drzewnej na tle efektów uzyskanych w minionym 25-leciu. Prof. Roman Gornowicz, dziekan Wydziału Leśnego, zaznaczył, iż leśnictwo polskie cieszyło się zawsze dużym uznaniem głównie dlatego, że miało wysokie osiągnięcia gospodarcze i szeroko zakrojoną współpracę z nauką. Niemniej jednak ? zdaniem dziekana ? ostatnie 25 lat cechuje się wyjątkowo dużymi wdrożeniami do gospodarki leśnej nowych metod zarządzania, gdyż należało się dostosować do wszechobecnych wyzwań, wynikających między innymi z konkurencji na rynkach europejskich. Szeroko na temat przyszłości leśnictwa i drzewnictwa w Polsce wypowiedział się w swoim ciekawym wystąpieniu Wiesław Krzewina, zastępca dyrektora generalnego LP odpowiedzialny za sprawy strategii, organizację i rozwój. Podkreślił, że kondycja gospodarcza obu sektorów jest wyśmienita, co wynika z wielu uwarunkowań rynkowych oraz wzajemnego współdziałania. Zwrócił także uwagę na konieczność wnikliwego zdefiniowania kierunków działań, celem uzyskania zamierzonych wyższych efektów gospodarczych. Lasy Państwowe są zdeterminowane, aby wdrażać opracowaną w 2013 roku na lata 2014?2030 strategię Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Dyrektor przedstawił też programy działania, które pozwolą na osiągnięcie założonych efektów określonych właśnie we wspomnianym planie. Wyraził przy tym swój optymizm, że wspólne działania pozwolą w całości wykorzystać potencjalne możliwości rozwoju sektora leśno-drzewnego.

Galeria zdjęć:

Prof. Roman Gornowicz, dziekan Wydziału Leśnego (na zdjęciu drugi od prawej) zaznaczył, iż leśnictwo polskie cieszyło się zawsze dużym uznaniem głównie dlatego, że miało wysokie osiągnięcia gospodarcze i szeroko zakrojoną współpracę z nauką.

Wśród uczestników konferencji przeważali leśnicy, ale przesłanie konferencji precyzowało, że budowanie relacji w sektorze leśno- -drzewnym zależy od obu partnerów.