Wykazali się wiedzą o drewnie, dostali się na studia.

IMG_7884Na trzech laureatów I Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie, czeka już gwarantowane miejsce na studiach na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Pozostali tegoroczni maturzyści, którzy chcą studiować w stolicy, mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek meblarstwa lub technologii drewna WTD, które dają szansę zdobycia cenionej na rynku pracy wiedzy i umiejętności.

Od blisko 70 lat Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie kształci technologów drewna, którzy bez problemu znajdują pracę w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego w Polsce jak i na świecie. Wielu z nich na przestrzeni ostatnich lat założyło swoje firmy, które z powodzeniem dają sobie rade w niełatwej polskiej rzeczywistości gospodarcze.

Niestety szkolnictwo zawodowe ponadgimnazjalne o profilu drzewnym nie jest zbyt popularne wśród młodzieży, dlatego WTD wspiera wszelkie inicjatywy promujące zawód technologa. W tym roku, 27 marca na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie odbył się finał I Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie. Uczestniczyło w nim 30. uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska, którzy w przygotowanym przez pracowników wydziału teście mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę zarówno z zagadnień o tematyce leśnej, jak i meblarskiej czy technologicznej. Dla laureatów konkursu przygotowano wartościowe nagrody w postaci zagwarantowanych miejsc na WTD na wybranym przez nich kierunku studiów: meblarstwo lub technologia drewna. Ponadto sponsorzy ufundowali dla zwycięzców nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników upominki.

Konkurs miał na celu integrację młodzieży szkół o profilu drzewnym i pokazanie im możliwości kontynuowania edukacji w szkole wyższej. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość zwiedzanie wydziału oraz rozmowy ze studentami i pracownikami, którzy zachęcali do kontynuowania nauki na WTD SGGW w Warszawie. Już dziś Wydział zaprasza wszystkich uczniów szkół średnich profilowych do przystąpienia do kolejnej edycji konkursu, która rozpocznie się w listopadzie 2015 roku.

Galeria zdjęć:

IMG_7884
30 uczestników wzięło udział w finale pierwszej edycji finału I Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie.
IMG_7927
Finaliści konkursu na wspólnym zdjęciu z prof. dr hab. K. Kajewskim, Dziekanem WTD (po lewej) oraz prof. dr hab. Bogdanem Klepackim, Prorektorem ds. Dydaktyki (po prawej).
IMG_7914
Szymon Byndas, pierwszy laureat OMKWoD, odbiera dyplom i gratulacje od prof. dr hab. Krzysztof Krajewskiego, dziekana WTD.