0 0

Kurs euro, PKB Polski, a może Niemiec? Jakie czynniki należy monitorować, by móc przewidzieć zmiany cen drewna sprzedawanego przez PGL LP? Najsilniejszy wpływ na uzyskiwaną cenę drewna przez LP w latach 2000-2014 miał ogólny poziom koniunktury gospodarczej w Polsce i w największych gospodarkach Unii Europejskiej.

pd 4 - str 15

Pewną cechą człowieka jest to, że podejmuje przeróżne działania (niejednokrotnie mało skuteczne), aby przewidzieć przyszłość. Współcześnie, pomimo wsparcia techniką komputerową, czynności te, realizowane w coraz burzliwiej zmieniającym się otoczeniu, także nie są w pełni satysfakcjonujące. Pomimo trudności, większość podmiotów gospodarczych wykazuje ciągła aktywność skierowaną na przewidzenie uwarunkowań, które będą panować w ich otoczeniu. Organizacją podejmującą takie działania są także Lasy Państwowe (LP). Zapis ustawowy obliguje LP do prowadzenia swojej działalności na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywania kosztów działalności z własnych przychodów. Jednym z podstawowych parametrów decydujących o wielkości przychodów LP, mającym fundamentalne znaczenie dla zasady samofinansowania, jest możliwa do uzyskania cena drewna. Na temat zmiennych objaśniających ten parametr funkcjonuje wiele słabo zweryfikowanych poglądów. Wydaje się, że sporo osób niesłusznie poszukuje czynników kształtujących cenę drewna w pierwszej kolejności wewnątrz LP. Nie ma wątpliwości, że nawet w przypadku tak dużej organizacji jak LP wpływ na uzyskiwaną cenę drewna mają głównie uwarunkowania panujące w otoczeniu tego podmiotu.

pd 4 - str 17

Kurs euro

Jednym z takich mitów jest opinia, że na uzyskiwaną cenę drewna w LP silny wpływ ma kurs euro. Okazuje się, że współczynnik korelacji pomiędzy kursem euro i uzyskaną ceną drewna w latach 2000-2014 wynosi -0,12, co oznacza brak zależności. Przypuszczalnie należy się spodziewać, że istnieje poziom kursu euro, przy którym eksport wyrobów z drewna zaczyna znacznie spowalniać. Niejednokrotnie jednak ewentualne ubytki eksportu kompensowane są konsumpcją wewnętrzną, co w konsekwencji nie zawsze przekładało się na spadek ceny drewna. Występuje także słaba zależność pomiędzy poziomem WIG 20 i uzyskaną w LP ceną drewna (współczynnik korelacji 0,44). Jaskrawym tego przykładem jest rok 2007, kiedy to WIG 20 osiągnął rekordowy poziom zbliżony do 3500 punktów, a cena drewna zbliżyła się zaledwie do 150 zł. W bieżącym roku WIG 20 waha się w przedziale 2300-2500 punktów, a cena drewna przekroczyła poziom 180 zł.

Wielkość pozyskania

Występuje także słaba zależność pomiędzy wielkością pozyskania drewna w otoczeniu LP i uzyskiwaną przez LP ceną drewna.

Cały artykuł przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 4/2015

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Musimy pozyskać więcej, zanim las się zestarzeje
Next post Magnes megatartaków