Drewniane słupki w sadownictwie i uprawie winorośli: dlaczego kiedyś były tak trwałe i dlaczego dziś ponownie takie są?

Jako producent środków do impregnacji drewna sierdziliśmy w ostatnich latach, że możliwość stosowania drewnianych słupków w sadownictwie i uprawie winorośli w praktyce jest niestety oceniana bardzo rożnie, co w głównej mierze wynika z indywidualnych doświadczeń w zakresie ich stabilności. Wśród negatywów często wskazuje się na materiały alternatywne, takie jak stal czy beton. Naszym zdaniem wcale nie musi tak być!

PD_62

Uprawy drzew owocowych czy winorośli to charakterystyczny element krajobrazu na dużych obszarach Polski, Niemiec i przede wszystkim krajów Europy Południowej. Drewniane słupki mają tam długą tradycję, ale ze względu na niską trwałość lokalnych gatunków drewna coraz większego znaczenia nabiera jego impregnacja, głównie ze względu na obniżenie kosztów napraw. Przez dziesięciolecia stosowano dwie kategorie produktów do impregnacji słupków: środki chromowe oraz kreozot, choć w miarę upływu czasu ich ówczesny skład i receptura stały się nieporównywalne z produktami stosowanymi na rynku obecnie. Na skutek rosnącej przez dekady świadomości w kwestiach ochrony zdrowia, środowiska i konsumentów oraz uchwalanych na tej podstawie dyrektyw unijnych, przede wszystkim dyrektywy biocydowej BPR (WE Nr 528/2012), rezygnuje się z niektórych środków chromowych (CKF, CKB, CCA), a także kreozotu, którego stosowanie wzbudza kontrowersje już od wielu lat. Może to prowadzić do rosnącego sceptycyzmu co do trwałości drewnianych słupków. Tak było na przykład we Francji po rezygnacji ze środków chromowych zawierających arsen (CCA) w roku 2006. Nowe słupki ulegały licznym uszkodzeniom, ale przyczyny zjawiska były jednak bardzo różne. Z jednej strony ważną rolę odgrywała jakość drewna. Drewniane słupki noszące na skutek zbyt długiego składowania oznaki zgnilizny nie powinny być już wykorzystywane w winnicach.

pd 63

Jakość impregnacji

Na znaczeniu zyskała jakość impregnacji, gdyż w omawianym okresie przeważała mentalność „dusigrosza” i o wszystkim decydowała wyłącznie cena. Fakt, że wraz ze zniknięciem tanich produktów typu CCA trzeba było zapłacić także wyższą cenę za słupki trudno było zaakceptować. Ale nie tylko błędy podczas impregnacji (na przykład na skutek braku wcześniejszego suszenia) sprawiały trudności. Często brakowało także wystarczającej dawki impregnatu w drewnie lub jego równomiernego rozprowadzenia. W niektórych przypadkach winę za uszkodzenia przypisywano również nowoczesnym środkom do impregnacji, określając je jako ?nieskuteczne?. W końcu nie można też zapominać o sporym znaczeniu miejsca, w którym słupki są stosowane. Mamy tu przecież do czynienia z terenami, na których uprawiane są drzewa owocowe i winorośl, a więc takimi, gdzie nierzadko występują grzyby odporne na miedź. W takim przypadku ogromne znaczenie
ma odpowiedni kobiocyd zawarty w preparatach. Niestety nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, że wiele drewnianych słupków nie było poddawanych w przeszłości właściwej impregnacji próżniowo-ciśnieniowej, którą opisano wyżej, lecz impregnacji ciśnieniowej czasowej. Ta ?metoda? jest niestety stosowana, gdy w związku z bardzo dużą ilością zamówień impregnacja odbywa się pod silną presją czasu i proces impregnacji
ze względów ekonomicznych zostaje zakończony zdecydowanie przedwcześnie. Takie słupki nie mają prawa być trwałe! A przecież w przypadku przeważających w Polsce słupków sosnowych (Pinus ssp.) stosunkowo łatwo można uzyskać metodą próżniowo-ciśnieniową całkowite nasycenie drewna bielastego. Oczywiście
ważne jest zachowanie wszystkich parametrów procesu impregnacji. Jeśli jednak uwzględni się kilka istotnych czynników, takich jak: wilgotność drewna, jakość i czas próżni, wysokość i okres działania ciśnienia, wówczas ? z technicznego punktu widzenia ? można dość łatwo wyprodukować słupek najwyższej jakości i trwałości, o ile
zachowane będzie zalecane przez producenta stężenie roztworu do impregnacji i zostanie zastosowany właściwy preparat. Preparaty do impregnacji Korasit? KS i Korasit? KS2 Ponadto trzeba skorelować surowe
przepisy prawa określone w różnego rodzaju zharmonizowanych dyrektywach i rozporządzeniach Komisji Europejskiej z produktem, który spełni również wysokie wymagania w zakresie trwałości słupków, szczególnie w sadownictwie i uprawie winorośli. Dlatego do produkcji drewnianych słupków zdecydowanie polecamy preparaty do impregnacji Korasit? KS i K orasit? K S2. O ba są wynikiem intensywnych badań uwzględniających nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w segmencie słupków. Substancje te nie zawierają żadnych składników mobilnych, takich jak związki boru wymywane z czasem z drewna, przenikające do środowiska i w związku z tym zaliczane do substancji krytycznych pod względem ekotoksykologicznym. Substancje czynne zawarte w preparacie Korasit? KS2 pozostają w drewnie, czyli miejscu ich docelowego i właściwego działania.

 

Wyjątkowa receptura wśród produktów ciśnieniowych

Aspekt ekologiczny to jedno, ale są jeszcze inne powody, aby zwrócić uwagę na omawiany produkt. Tajemnica preparatu Korasit ? KS2 kryje się w jego wyjątkowej recepturze. Po pierwsze Korasit? KS2 zajmuje wyjątkową
pozycję wśród tzw. produktów ciśnieniowych ze względu na niezwykle wysoką zawartość substancji czynnych. Po drugie bazowy biocyd, jakim jest miedź, wzmocniliśmy silnym i efektywnym czwartorzędowym związkiem aminowym (QAV). Dzięki temu Korasit? KS2 chroni skutecznie drewno przed powodującymi jego rozkład grzybami (podstawczaki i rozkład szary) i owadami (spuszczel pospolity, pustosz), a także termitami. Słupek jest chroniony przede wszystkim przed działaniem grzybów odpornych na miedź. Oprócz
licznych testów biologicznych w laboratorium lub na wolnym powietrzu przeprowadzono także badania fizykochemiczne, zakończone pozytywnymi wynikami. Korasit? KS2 nadaje się więc doskonale do skutecznej i trwałej ochrony drewna użytkowanego na zewnątrz (we wszystkich zakresach zastosowania). Sprawdza się przede wszystkim w przypadku drewnianych słupków, masztów telegraficznych, ale także w ochronie urządzeń montowanych na placach zabaw dla dzieci. Dzięki szerokiemu zastosowaniu w wielu krajach możliwe było zebranie obszernych doświadczeń z praktyki w najróżniejszych regionach i warunkach klimatycznych.

Efektywność perparatu Korasit? KS2 w przypadku impregnacji przeprowadzonej zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną zapewnia ochronę drewnianego słupka przed działaniem organizmów powodujących
rozkład drewna przez co najmniej 15 lat. Gwarancja jakości jest ubezpieczona na zasadzie reasekuracji
w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej, dzięki czemu stosowanie drewnianych słupków w sadownictwie
i uprawie winorośli jest bezpieczne również w przyszłości. Jako producent środków ochrony drewna zabezpieczamy więc jakość słupków, a ich producent przekazuje jedynie tę gwarancję jakości klientowi. Taka przejrzysta i prosta procedura rękojmi to wyjątek w Europie.