„Sklejka-Multi” centruje laserowo i pozyskuje z drewna 20% więcej łuszczki

W Bydgoszczy pracuje już nowa łuszczarka firmy Raute. Dzięki niej ?Sklejka-Multi? S.A. wykonała milowy krok w kierunku zwiększenia potencjału produkcyjnego, w tym produkcji nowych wyrobów m.in. sklejki niezapalnej.

pd 67
– Rosnąca konkurencja w przemyśle drzewnym, szczególnie produktów sklejkowych, oraz zwiększenie zapotrzebowania na specjalistyczne wyroby powodują konieczność ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, poprawy jakości produktów finalnych oraz nieustannej optymalizacji kosztów ? zaznacza Mariusz Kosień, dyrektor handlowy Bydgoskich Zakładów ?Sklejka?Multi? S.A., w której zakończono niezwykle
istotną dla dalszego rozwoju firmy inwestycję. ?Sklejka?Multi? S.A. już od ponad 100 lat dostarcza na rynek wyroby sklejkowe, będąc często pionierem w zakresie nowych rozwiązań technicznych. Tak było w przypadku sklejki wodoodpornej czy foliowanej. ? Celem firmy nie jest bycie liderem pod względem wielkości produkcji, lecz rozwój organiczny, poszukiwanie niszy i podnoszenie innowacyjności ? wyjaśnia Mariusz Kosień.? Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że rozwój przedsiębiorstwa i wprowadzanie innowacji nie są możliwe bez nakładów na modernizację parku maszynowego. W 2013 roku spółka opracowała i konsekwentnie wdraża
kolejny 5-letni plan inwestycyjny. W pierwszej kolejności w ubiegłym roku zakupiono i dokonano montażu linii do korowania i cięcia drewna. W 5-letnim horyzoncie czasowym zaplanowano również zakup linii do spajania łuszczki na długość, dzięki której możliwe będzie łączenie łuszczki i produkowanie wyrobów o różnych wymiarach. Niemniej najistotniejszym problemem utrudniającym produkcję wyrobów o wysokich parametrach jakościowych oraz uniemożliwiającym wytwarzanie nowych lub ulepszonych specjalistycznych produktów był brak nowoczesnej linii do skrawania obwodowego drewna okrągłego. ? Wykorzystaliśmy szansę, jaką była możliwość współfinansowania zakupu linii łuszczarskiej ze środków pochodzących z funduszy unijnych i środków z budżetu państwa ? dodaje Mariusz Kosień. Linia do łuszczenia drewna została dostarczona przez
firmę Raute. Sam proces inwestycyjny, dzięki sprawnej współpracy producenta sklejek z dostawcą technologii,
zamknął się w 12 miesiącach. ? To była modelowa współpraca ? mówi Artur Kozohorski z firmy Raute. ? Organizacja zakładu produkcji sklejek w Bydgoszczy jest wzorowa, a poziom kompetencji zespołu odpowiedzialnego za inwestycje w zakładzie sprawił, że Sklejka Multi była dla nas świetnym partnerem, a to rzutowało na sprawny przebieg inwestycji i jej stosunkowo szybkie uruchomienie.

pd 68

Ekonomia i ekologia
Zakup nowoczesnej linii łuszczarskiej pozwoli bydgoskiej ?Sklejce-Multi? osiągnąć efekty ekonomiczne i ekologiczne skutkujące znacznym zmniejszeniem zużycia drewna na wyprodukowanie jednostki wyrobu, podniesieniem jakości sklejki oraz zwiększeniem ilości i asortymentów wytworzonych wyrobów. ? Podaż drewna sklejkowego jest w Polsce na bardzo niskim poziomie w stosunku do potrzeb naszego sektora, ale nie oczekujemy na jego zwiększenie z założonymi rękami, lecz staramy się zrobić wszystko, by z tego drewna, które uda nam się zakupić, uzyskać jak najwięcej do produkcji wyrobu i w ten sposób ograniczyć ilość produktów ubocznych.

Nowe produkty
Pozyskanie dobrej jakościowo łuszczki o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych umożliwia
również produkcję nowego wyrobu, jakim jest sklejka niezapalna, która spełnia rygorystyczne wymogi przemysłu budowlanego. Bydgoskie Zakłady Sklejek ?Sklejka- Multi? jako pierwsze w Polsce z sukcesem przeprowadziły badania tego wyrobu w szwedzkim instytucie i uzyskały niemiecki certyfikat dla sklejki niezapalnej, uznawany w całej Europie.

Sklejka z odciskiem hexa

Dla Bydgoskich Zakładów Sklejek ?Sklejka-Multi? S.A. zakończona inwestycja ma kluczowe znaczenie. Zwiększa bowiem konkurencyjność firmy poprzez jeszcze lepszą realizację potrzeb klientów i możliwość przyjmowania zamówień od firm z wymagających i intensywnie rozwijających się branż, takich jak autobusowa, kolejowa, budowlana i meblowa. Prócz wspomnianych sklejek niezapalnych bydgoski zakład od niedawna
oferuje także sklejkę pokrytą filmem fenolowym i melaminowym z odciskiem hexa, która ze względu na antypoślizgową powierzchnię dedykowana jest do produkcji podłóg rusztowaniowych, podestów scenicznych czy stopni schodowych, a także podłóg pojazdów i przyczep. W realizacji celów rozwojowych spółka od wielu
lat współpracuje z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także lokalnie ze szkołami technicznymi. Od wielu lat jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.
Bydgoskie Zakłady Sklejek ?Sklejka-Multi? S.A. istnieją od 1914 roku, początkowo jako firma państwowa, a obecnie jako spółka akcyjna z wyłącznym udziałem kapitału polskiego. Spółka jest jednym z sześciu producentów sklejek w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest produkcja sklejek ogólnego przeznaczenia oraz różnego rodzaju sklejek technicznych. Odbiorcami produktów spółki są kontrahenci krajowi i zagraniczni. W 2014 roku sprzedaż eksportowa realizowana była do klientów z 13 krajów. Inwestycję, w ramach której zakupiono do zakładu nową linię łuszczarską firmy Raute zrealizowano w ramach projektu ?Modernizacja parku maszynowego Bydgoskich Zakładów Sklejek ?Sklejka-Multi? S.A. w celu poszerzenia
oferty produktowej ? etap II zakup linii do skrawania obwodowego drewna okrągłego? ze środków unijnych w ramach działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007?2013, oś priorytetowa 5.