Dział personalny. Kto jest kim w przemyśle leśno-drzewnym?

śp. doc. dr inż. Władysław Nożyński

przez ponad 10 lat kierował Zakładem Ochrony Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, a potem Pracowni Konstrukcji Drewnianych w Instytucie Technologii Drewna w Warszawie. Specjalista z olbrzymią wiedzą o drewnie konstrukcyjnym i jego badaniu, zasadach projektowania oraz stosowania drewna w budownictwie, łącznie z materiałami towarzyszącymi. Pomimo przejścia na emeryturę współpracował twórczo przy opracowaniu nowej edycji podręcznika do projektowania. W 2014 roku został wyróżniony złotą odznaką z diamentem. Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, w 2015 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a dzieki staraniom Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych ukazała się książką współautorstwa dr. inż. W. Nożyńskiego: ?Konstrukcje drewniane. Przykłady obliczeń?.

Konrad Tomaszewski

konrad tomaszewski foto

17 listopada 2015 został mianowany dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Zastąpił w pełnieniu tej funkcji Adama Wasiaka. Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w latach 1998?2001, główny analityk w latach 2005?2007, ostatnio pracował jako kierownik Zespołu ds. Standaryzacji i Ocen w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym LP w Bedoniu. Inicjator zasad handlu drewnem przy pomocy Informatycznego Portalu Leśno-Drzewnego. Jeden z głównych autorów ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, autor ustawy o strategicznych zasobach naturalnych kraju.