KVH otwiera się na zagraniczne normy

Nowe ustalenia dotyczące drewna konstrukcyjnego litego KVH? oraz belek Duobalken?/Triobalken? ułatwią obrót międzynarodowy na wielu rynkach budowlanych.

Zmiany i nowe ustalenia
Związek Niemieckich Mistrzów Ciesielskich i Stowarzyszenie KVH dokonały zasadniczej zmiany oraz dostosowania technicznego ustaleń odnośnie KVH? ? drewna konstrukcyjnego litego świerkowego, jodłowego, sosnowego, modrzewiowego i daglezjowego oraz belek Duobalken?/Triobalken?. Wprowadzenie modyfikacji było konieczne ze względu na zmianę wymogów nadzoru budowlanego dla tych produktów ? między innymi w zakresie oznakowania.

Co z produkcją drewna konstrukcyjnego litego?
Obecne ustalenia odnośnie KVH? ? drewna konstrukcyjnego litego umożliwiają jego produkcję zgodnie z niemieckimi i międzynarodowymi normami dotyczącymi sortowania, co ma na celu znaczne ułatwienie eksportu. Ponadto dzięki wprowadzeniu normy DIN EN 14081-1 dla drewna litego bez połączeń na mikrowczepy oraz DIN EN 15497 z normą 20000-5 dla stosowania drewna łączonego na mikrowczepy, dokonano ustalenia europejskich ram regulacyjnych.
Przy definiowaniu klas jakości powierzchni wprowadzono ograniczenia co do szerokości pęknięć oraz pęcherzy żywicznych także przy klasach powierzchni przemysłowych, tj. KVH?NSi.
W przyszłości konieczne będzie suszenie techniczne obydwu gatunków zgodnie z normą DIN 68800-2. Dzięki temu drewno konstrukcyjne lite KVH? może być używane bez dodatkowych certyfikatów do licznych konstrukcji w klasie użytkowania 0 i 1 (zgodnie z normą DIN 68800-1) oraz -2. Zaktualizowana umowa (którą można pobrać ze strony stowarzyszenia KVH.de) na produkcję tego drewna zawiera przykłady oznakowania CE, które są dostosowane do obowiązujących przepisów unijnych. Dostosowane zostały również wymiary uprzywilejowane.

Ustalenia dotyczące belek klejonych warstwowo
Analogiczne zmiany wprowadzono w przypadku ustaleń dla belek klejonych warstwowo Duobalken?/Triobalken?, zgodnie z ogólną aprobatą nadzoru budowlanego Z-9.1-440. Jednakże ustalenie to jest jeszcze częściowo ograniczone. Rozszerzenie na belki klejone warstwowo według normy DIN EN 14080:2013 jest planowane w kolejnym wydaniu.

Wymagania wobec drewna konstrukcyjnego litego KVH? wykraczają poza zwyczajowe wymagania krajowych przepisów dotyczących sortowania i ukierunkowane są nie tylko na niezawodną wytrzymałość, ale również na zdefiniowany wygląd.

I tak dopuszczalna wilgotność drewna (wynosząca maksymalnie 18%) jest niższa, aniżeli wymagania większości krajowych norm produktowych, a definicja jakości powierzchni ? o ile
w ogóle takie definicje istnieją w odnośnych krajowych uregulowaniach ? jest bardziej surowa
obejmuje większą ilość kryteriów. Drewno konstrukcyjne lite KVH?, posortowane według wytrzymałości zgodnie z niemieckimi (a teraz także międzynarodowymi) przepisami dotyczącymi sortowania, może być zakwalifikowane zgodnie z normą europejską do obowiązujących europejskich klas wytrzymałości.

KVH-123

Wymagania dla KVH?
Drewno konstrukcyjne lite KVH? musi spełniać przede wszystkim ustawowe wymagania dotyczące drewna litego łączonego na mikrowczepy: producent musi posiadać ogólny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania klejenia (tak zwane pozwolenie na klejenie), stosować kleje zgodne z europejskimi normami lub krajowymi aprobatami oraz ustanowić ciągły nadzór własny i zewnętrzny nad jakością (ten ostatni z pobieraniem próbek podczas nadzoru). Ale tylko drewno konstrukcyjne lite, dla którego przestrzegane są uzupełniające wymagania, a jego produkcja jest nadzorowana również przez dozór własny i dozór zewnętrzny, może być znakowane jako KVH?. Drewno konstrukcyjne lite KVH? produkowane jest w ściśle określonych, uprzywilejowanych przekrojach. W zależności od klasy powierzchni jest ono strugane i fazowane, względnie ślady po pile są wyrównywane i fazowane.

Duo- i Triobalken?
W przypadku dużych przekrojów stosowane są belki Duo- i Triobalken?, powszechnie nazywane również belkami klejonymi warstwowo, a które również produkowane są przez przedsiębiorstwa w stowarzyszeniu nadzorującym KVH (Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V).
Duo- i Triobalken? składają się z suszonych w komorach suszarniczych, posortowanych według wytrzymałości, elementów warstwowych klejonych na długości na mikrowczepy. Elementy warstwowe posiadają przekroje, które można suszyć niezawodnie i ekonomicznie w suszarniach. Dwa (Duobalken?) lub trzy (Triobalken?) elementy warstwowe są sklejane ze sobą na grubość, a całość jest następnie strugana. Klejenie na grubości oraz bardzo niska wilgotność drewna powodują, iż w porównaniu z drewnem konstrukcyjnym litym KVH? elementy są jeszcze mniej podatne na pękanie i na skręcanie.