Elektrociepłownia Siekierki: 100% biomasy

Pod koniec ubiegłego roku w Elektrociepłowni Siekierki uruchomiono kocioł na biomasę i po raz pierwszy uzyskano pochodzącą z niej zieloną energię. Było to możliwe dzięki przebudowaniu kotła K-1, który został przystosowany do spalania w 100% biomasy. Kocioł połączony z kolektorem parowym pracował przez ok. dwie godziny ze średnią wydajnością 170 t/h. Wytworzono ok. 80 MWh energii uprawniającej do uzyskania zielonych certyfikatów. Docelowo kocioł będzie spalał 300 tys. ton biomasy rocznie. Przebudowa kotła, która jest efektem nowej strategii firmy, polegającej na częściowym zmniejszeniu zużycia węgla i zastąpienia go biomasą, została sfinansowana z Funduszu Norweskiego.

Siekierki_2