Raport zarobków w przemyśle drzewnym na stanowiskach produkcyjnych

Stanowisko operatora maszyn CNC jest najlepiej opłacanym stanowiskiem produkcyjnym w przemyśle drzewnym ? średnie zarobki wynoszą 3 000 zł brutto. Operator maszyn CNC może też liczyć na 10-procentowy udział premii w miesięcznym wynagrodzeniu. W zawodzie tapicera bardzo ceni się zdobyte wcześniej doświadczenie, za to stolarz z wykształceniem podyplomowym może liczyć na wypłatę do 3 100 zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
Mediana wynagrodzeń całkowitych na stanowisku tapicera na przełomie 2015 i 2016 roku wynosiła 2 724 zł brutto miesięcznie ? wynika z raportu płacowego Sedlak&Sedlak. Operator maszyn CNC zarobił średnio 3 000 zł brutto, za to stolarz otrzymał najmniej ? średnie wynagrodzenie na tym stanowisku w Polsce wynosiło
2 497 zł brutto.

3

W którym mieście płacą najwięcej?
Najwyższe wynagrodzenia w zawodzie operatora maszyn CNC zanotowano w Kaliszu, bo aż
3 800 zł brutto, zaraz potem w Bydgoszczy ? 3 790 zł brutto. Trochę mniej, bo nieco ponad 3 000 brutto, zarobią operatorzy w Polsce południowej (Rzeszów, Kraków, Katowice). Na niższe płace mogą liczyć pracownicy wschodniej i centralnej Polski ? w Łodzi i Lublinie wynagrodzenie operatora maszyn CNC to zaledwie 2 700 zł brutto. Najgorzej opłacani są pracownicy w Białymstoku ? pracodawcy oferują na tym stanowisku jedynie 2 500 zł brutto. Mediana wynagrodzeń dla stolarza w wybranych miastach Polski wskazuje, że na najwyższe wypłaty mogą liczyć specjaliści w Gdańsku ? średnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi tam 3 062 zł brutto. Opłaca się również wykonywać ten zawód w Krakowie, gdzie średnia zapłata wynosi 3 000 zł brutto. Tuż za stolicą Małopolski uplasowała się Warszawa z przeciętnym wynagrodzeniem w wysokości 2 950 zł brutto. Z badań wynika natomiast, że najniższe stawki proponują
w Nowym Sączu, gdzie przeciętna pensja stolarza wynosi 2 200 zł brutto.
Tapicer na najwyższe wynagrodzenie może liczyć w Warszawie, gdzie zarobi 3 065 zł brutto. Nieco mniej proponuje się w województwie dolnośląskim ? stawka brutto we Wrocławiu równa się średnio
2 440 zł. W Krakowie pracodawca zapłaci tapicerowi przeciętnie 2 327 zł brutto, to więcej niż w Łodzi, gdzie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 270 zł brutto. W województwie podkarpackim specjalista w zakładzie meblarskim zarobi miesięcznie średnio 2 111 zł. Na najniższe wynagrodzenie mogą liczyć mieszkańcy województwa lubuskiego, gdzie zarobki na stanowisku tapicera wynoszą ok. 1 986 zł brutto. To ponad tysiąc złotych mniej niż w Warszawie.

Premie i bonusy
Premia potrafi zmotywować do pracy każdego pracownika. Na wszystkich trzech analizowanych stanowiskach dodatek do wynagrodzenia ma duże znaczenie. Udział premii w wynagrodzeniu całkowitym na stanowisku operatora maszyn CNC wynosi średnio 10%. Jedna czwarta osób biorących udział w badaniu stwierdziła, że otrzymuje premię powyżej 14% wynagrodzenia całkowitego. 10% operatorów w Polsce może liczyć na 30-procentową premię. Stolarz w Polsce dostaje średnio 6% udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym. Jedna czwarta może liczyć na dodatkowe 7%, a jedna dziesiąta na 20-procentowy bonus do wypłaty. Tapicer otrzymuje średnio 8-procentową premię co miesiąc. Dwadzieścia pięć procent badanych ma 12% premii w wynagrodzeniu całkowitym, a u 10% premia ta wynosi 28% wynagrodzenia brutto.

Każdemu według jego stażu pracy
Dłuższy staż pracy staje się często kartą przetargową do uzyskania lepszych warunków zatrudnienia. Doświadczeni stolarze (więcej niż sześć lat) mogą zazwyczaj liczyć na miesięczne wynagrodzenie w kwocie
2 500 zł brutto. Młodsi stażem o dwa lata zarobią średnio o 400 zł brutto mniej, a ci świeżo przyjęci do pracy (z niecałym rocznym stażem) otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1 890 zł brutto.
Operatorowi maszyn do obróbki drewna z 6-letnim doświadczeniem przysługuje wynagrodzenie o średniej wysokości 3 300 zł brutto. Ci, którzy rozpoczęli pracę na tym stanowisku dwa lata później mogą liczyć na zarobki o ok. 500 złotych niższe. Operatorowi bez doświadczenia proponuje się średnio około 2 354 złotych brutto za miesiąc pracy.

Cały artykuł przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 2/2016