Krajowa Izba Kominiarzy wspiera odpowiedzialne palenie drewnem i biomasą

Krajowa Izba Kominiarzy opowiada się za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw stałych, w szczególności takich jak drewno i biomasa.

Krajowa Izba Kominiarzy uważa, że wprowadzony w Krakowie całkowity zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania mieszkań jest bardzo nieracjonalnym i ułomnym rozwiązaniem.

KIK opowiada się za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw stałych w szczególności takich jak drewno i biomasa (OZE), niebieski węgiel (blue coal) oraz czystym spalaniem węgla w technologii „od góry”, które zapewnia efektywne dopalanie części lotnych paliwa

„Nowoczesne, innowacyjne technologie spalania drewna i pelletu w przypadku domowych kotłów centralnego ogrzewania zgazowujących drewno pozwalają osiągnąć sprawność energetyczną nawet 90%” –  mówi prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski.

Sojusznikami odpowiedzialnego palenia drewnem i biomasą są kominiarze. Fachowe i regularne oczyszczanie kominów w znaczący sposób zmniejsza zanieczyszczenie atmosfery. Podczas czyszczenia komina w domku jednorodzinnym kominiarz rocznie wyjmuje od kilku do kilkunastu kilogramów pyłów i sadzy. Te substancje usunięte przez kominiarza trafiają do utylizacji, a nie ulatują do atmosfery, nie zanieczyszczają powietrza i nie są wdychane przez człowieka. Wystarczy ilość pyłów wydobytych z jednego komina pomnożyć przez miliony domów jednorodzinnych w Polsce i istniejących w nich kominów, aby zobrazować ekologiczny efekt pracy kominiarzy dla czystego powietrza.

Pełne stanowisko można przeczytać na stronie Krajowej Izby Kominiarzy