Nowe studia podyplomowe na SGGW

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie uruchomi od roku akademickiego 2016/2017 studia podyplomowe Rozwoju kompetencji dla nauczycieli. Celem studiów podyplomowych jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z drzewnictwem.

sggw1

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być członkowie kadry nauczycielskiej techników drzewnych,
leśnych, budowlanych oraz szkół o innym, zbliżonym profilu; absolwenci studiów zainteresowani podniesieniem kompetencji w zakresie technologii drewna i podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela; specjaliści
w innych dziedzinach, stykający się w pracy zawodowej z drewnem jako surowcem i materiałem.
sggw2

Ulotka studiów podyplomowych SGGW do pobrania tutaj.