STEICO Ambasadorem Budownictwa Pasywnego

Firma Steico została odznaczona prestiżowym certyfikatem niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI). Oznacza to, że weszła do grona firm grupa firm z różnych sektorów branży budowlanej, które wprowadzają innowacje na Polski rynek w postaci komponentów i systemów budowlanych zalecanych do stosowania w budynkach pasywnych. Firmy te również świadczą usługi projektowania i budowy takich obiektów w oparciu o kryteria budownictwa pasywnego według najwyższych standardów opracowanych przez Passivhaus Institut Darmstadt.

Certyfikat przyznawany jest w Polsce przez Polskiego Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego. Jest to niezależna instytucja działająca na zasadach non-profit. Od 2004 roku zajmuje się w Polsce upowszechnianiem i transferem wiedzy o technologii  pasywnej, termomodernizacji z wykorzystaniem technologii i komponentów pasywnych i certyfikacją takich budynków, oraz zastosowania energii odnawialnej, która w sposób bardzo ekonomiczny jest wykorzystywana właśnie w budynkach pasywnych. PIBP jest partnerską instytucją Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) i jako jedyna posiada akredytację PHI do przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych w Polsce.

Certyfikacja komponentów oznacza ich wysoką jakość.  Wyroby takie mogą być użyte w budynkach pasywnych bez obaw o ich trwałość i parametry energetyczne. Warto podkreślić, że projektanci i architekci bardzo chętnie sięgają po certyfikowane komponenty, gdyż  niweluje to konieczność przeprowadzania żmudnych obliczeń ich parametrów.

certyfikat_pibpSTEICO2016