0 0

Złożoność produkcji wymaga optymalizacji na każdym jej etapie w celu ograniczenia kosztów oraz podwyższenia jakości produktu. W przemyśle drzewnym, wprowadzającym coraz bardziej zautomatyzowane i zrobotyzowane systemy produkcyjne, warto zastanowić się nad implementacją autonomicznych systemów widzenia maszynowego odpowiadających za ciągłą kontrolę jakości oraz możliwość sterowania procesami produkcyjnymi.

Obraz_3D_mapy_wysokosci...
Obraz 3D mapy wysokości…

Wieloletnie doświadczenie zarówno C&C Partners, jak i naszych partnerów umożliwiło wdrożenie wielu aplikacji wizyjnych opartych o systemy 2D. Jednak coraz częściej w przemyśle drzewnym wykorzystuje się systemy oparte o analizę chmury punktów lub profilu przekroju 3D obiektu, często z wykorzystaniem hybrydowych obrazów 2D. Tak zaprojektowane systemy umożliwiają kontrolę jakości produktów poprzez identyfikację np. sęków, stałych wtrąceń/zabrudzeń, wad powierzchniowych, wgnieceń, zarysowań, ubytków lub też kontrolę narzędzi skrawających. Dodatkowo dają możliwość sterowania maszynami obróbczymi w celu korygowania parametrów skrawania, identyfikacji obrabianych krawędzi, optymalizacji cięcia, rozkroju
i formatyzacji materiału z uwzględnieniem wcześniej wykrytych wad powierzchni, minimalizując odpady i podwyższając jakość produktu.

...z obrazem 2D intensywności
…z obrazem 2D intensywności

Wszystkie te funkcje posiada inteligentny skaner GOCATOR 3D. Głowice skanujące wykorzystują techniki skanowania triangulacyjnego lub projekcji prążkowej, które umożliwiają pobranie obrazów o bardzo wysokiej jakości i dokładności rzędu 0,4 ?m w osi wysokości, 14 ?m szerokości oraz nawet do 0,5 ?m w osi długości. Pobranie tak precyzyjnych danych umożliwia przeprowadzenie analiz pomiarowych oraz obiektowych na wbudowanym w głowicę oprogramowaniu, a wszystko to z częstotliwością od 5 do 32 kHz. Idea inteligentnego skanera ma na celu ograniczenie ilości komponentów systemu, dlatego też głowica posiada wbudowane komponenty systemu kontroli jakości i pomiarów, tj. układ optyczny, jednostkę obliczeniową wraz z oprogramowaniem oraz interfejsy komunikacyjne, co umożliwia szybką integrację i implementację urządzenia w istniejące linie produkcyjne lub nowo powstałe maszyny.

Chmura_punktow_w_aplikacji_optymalizacji_ciecia_klody
Chmura punktowa w aplikacji optymalizacji cięcia kłody

Wszystkie te funkcje umożliwiają wdrożenie aplikacji optymalizacji procesów cięcia kłody. Od początku istnienia przemysłu drzewnego przewijało się pytanie o kształt cięcia kłody, który generowałby jak najmniejsze odpady. Rozwiązaniem jest wykorzystanie głowicy GOCATOR wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Jak wiemy, etap przetwarzania kłody w gotowy produkt obejmuje kilka operacji, zaczynając od podstawowego procesu cięcia i podziału, podczas którego skanując kłodę, jesteśmy w stanie wyselekcjonować jak najwięcej znormalizowanych produktów przy jak najmniejszej ilości odpadu. Rozmiar kłody zmienia się od 10 do 75 cm w średnicy oraz od 1,8 do 8 m w długości. Cztery skanery GOCATOR zamontowane na ramieniu obudowy transportera obejmują polem widzenia całą średnicę. Poprzez przemieszczanie liniowe kłody i odczyt wartości przemieszczenia z enkodera pozyskiwany jest obraz o wysokiej rozdzielczości i dokładności do 1 mm. Obraz ten przesyłany jest do oprogramowania opartego o darmowe biblioteki SDK/GDK oraz biblioteki optymalizacji cięcia lub wykorzystuje wbudowane narzędzia pomiarowe, co finalnie steruje pozycjami pił tnących maszyny, archiwizacją danych i sygnalizacją/wizualizacją defektów.
Przy dzisiejszym konkurencyjnym rynku i przy wysokiej cenie surowca ważne jest utrzymanie wysokiej przepustowości produkcji przy małych stratach, maksymalnych wartościach odzysku i wysokiej jakości produktu. Te aspekty mogą być zapewnione poprzez wykorzystanie odpowiednich systemów wizyjnych i automatyzacji procesu. Śledząc powyższą aplikację oraz szereg przykładowych wdrożeń, można z łatwością określić zysk inwestora płynący z wykorzystania systemów wizji maszynowej w szeroko pojętym przemyśle drzewnym, które końcowo obrócą się w znaczne zyski, jednocześnie poprawiając aspekty jakościowe produkowanych przedmiotów.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Pierwsze autoklawy pojawią się jesienią
Next post Cztery kroki do ekoinnowacji