0 0

V-Bioss INiG to nowy standard certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Jego twórcą jest Instytut Nafty i Gazu. Pierwsze uprawnienia na udzielanie certyfikatów V-Bioss INiG otrzymała firma SGS Polska.

System V-Bioss INiG to system weryfikacji pochodzenia biomasy, która wykorzystywana jest na cele energetyczne. Zgodnie z zasadami Instytutu Nafty i Gazu – certyfikacji V-Bioss INiG podlega cały łańcuch dostaw biomasy – od producenta pierwotnego, przez wytwórcę paliwa biomasowego, pośrednika, do ostatecznego odbiorcy, czyli wytwórcy energii elektrycznej, ciepła i chłodu.
Wdrożenie systemu V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.
Zakres terytorialny działania systemu obejmuje cały świat. System został opracowany w oparciu o zapisy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015. (Dz.U. 2015, p. 478) oraz projekt rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowe oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia z dnia 2.12.2015.

W systemie wyszczególniono różne zakresy certyfikacji uzależnione od charakteru prowadzonej działalności:
– miejsce powstawania odpadów i pozostałości
– pierwotny producent drewna
– uprawa roślin energetycznych
– importer biomasy
– pierwszy skupujący
– producent paliwa biomasowego
– producent biopłynów
– producent biogazu/biogazu rolniczego
– pośrednik z magazynowaniem biomasy
– pośrednik bez magazynowania biomasy
– importer biomasy
– wytwórca energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu.

W dniu 02.06.2016 SGS Polska jako pierwsza jednostka certyfikująca na świecie otrzymała uprawnienia do certyfikowania podmiotów gospodarczych na zgodność z wymaganiami Systemu V-Bioss INiG. Zezwolenie to zostało udzielone przez administratora systemu – Instytut Nafty i Gazu.
Jednostki certyfikujące nie są uczestnikami systemu
V-Bioss INiG, a ich zadaniem jest ocena danych przedstawionych przez podmioty gospodarcze, dokumentujące zgodność z wymaganiami systemu V-Bioss INiG. Jednostki certyfikujące są bezstronnymi, niezależnymi organizacjami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jednostka certyfikująca jest uprawniona do wydawania certyfikatu V-Bioss INiG oraz przeprowadzania audytów uczestników systemu pod kątem zgodności ich działania z wymaganiami systemu V-Bioss INiG. Jeśli wynik audytu jest pozytywny, przedsiębiorca otrzymuje certyfikat.
SGS jest światowym liderem w zakresie certyfikacji, inspekcji, kontroli i weryfikacji. Swoje usługi prowadzi we wszystkich częściach świata i dla wszystkich gałęzi światowej gospodarki.

7a

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Cztery kroki do ekoinnowacji
Next post Drema 2016 – centrum spotkań liderów