Zarządzeniem rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 Lipca 2016 utworzone zostaną stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna w dziedzinie nauk leśnych, w dyscyplinie drzewnictwo.

Całe zarządzenie można przeczytać pod tym linkiem.

Previous post Drony pracujące w przemyśle drzewnym
Next post Ceny drewna okrągłego w Austrii i Niemczech najniższe od dekady