Paged Meble stawia na meble szkieletowe

Decyzja Paged Meble SA jest elementem wdrażania ogłoszonej w kwietniu tego roku strategii grupy Paged SA na lata 2017-2021. Przewiduje ona dalszą optymalizację i obniżenie kosztów działalności, przy jednoczesnym dopasowaniu oferty do oczekiwań klientów.

Bez wątpienia rok 2017 zapisze się w historii firmy Paged Meble jako ważny punkt zwrotny. Uważnie przyglądaliśmy się oczekiwaniom konsumentów i analizowaliśmy otoczenie biznesowe, co pozwoliło nam wyznaczać nowy kierunek działalności firmy na kolejne lata. Z początkiem drugiej połowy roku naszą główną osią zainteresowania staną się meble szkieletowe, takie jak krzesła i stoły, produkowane w naszych zakładach w Jasienicy i Sędziszowie – podkreśla Krzysztof Moraczewski, prezes Zarządu Paged Meble SA.

Skupienie się na meblach szkieletowych oznacza koncentrację produkcji Paged Meble SA w zakładach w Jasienicy i Sędziszowie, specjalizujących się w tego typu wyrobach. Z kolei jarociński zakład, w którym produkowane są meble skrzyniowe, zostanie zamknięty w drugim kwartale 2017 r. Podjęte decyzje to element wprowadzania w życie stworzonego planu restrukturyzacji spółki. Skupiamy się na najbardziej perspektywicznej części naszej działalności. Liczymy, że przełoży się to na poprawę wyników finansowych Paged Meble – dodaje prezes Krzysztof Moraczewski.