Dorota Dziurka

dr hab. Dorota Dziurka

Objęła stanowisko sekretarza Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.
W 1993 roku zdobyła dyplom magistra chemii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziewięć lat później obroniła doktorat z zakresu drzewnictwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2013 roku obroniła tytuł doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową: nagrodą I stopnia Rektora UP – w 2009 i 2012 roku, nagrodą II stopnia Rektora UP (AR) ? 2001, 2003?2005, 2007?2008 oraz nagrodą III stopnia Rektora AR – 2006.