Mikołaj Rudawski

Mikołaj Rudawski26 Objął stanowisko doradcze w firmie Timberpak, współpracując m.in. w zakresie realizowanego projektu inwestycyjnego tej firmy w Polsce. Absolwent studiów z dziedziny leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia z […]

Tomasz Wiktorski

dr inż. Tomasz Wiktorski W Polskim Funduszu Rozwoju odpowiada za projekty związane z analizą rynku meblarskiego. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Od 2003 roku pracował jako analityk rynku meblarskiego dla […]

Thomas Schäbinger

Thomas Schäbinger Zastąpił z dniem 1 czerwca 2017 roku Michaela Wolffa na stanowisku prezesa zarządu firmy Pfleiderer Group. Schäbinger od 2015 roku zajmował stanowisko dyrektora generalnego Bundy Refrigeration Group, spółki z branży technologii chłodzenia. W […]

Sympozjum BASF-Wolman GmbH

5-6.10.2017, Koprzywnica Sympozjum BASF-Wolman GmbH Firma BASF-Wolman GmbH zaprasza na sympozjum, które w tegorocznej edycji obejmie następujące referaty: 1. 25-lecie firmy BASF Polska; 2. Produkcja drzewna w Polsce – czy to się wciąż opłaca? Kondycja […]

Dorota Dziurka

dr hab. Dorota Dziurka Objęła stanowisko sekretarza Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. W 1993 roku zdobyła dyplom magistra chemii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziewięć lat później obroniła doktorat z zakresu drzewnictwa na […]

Jubileusz 25-lecia SPPDwP

3-4.10.2017, Jachranka Jubileusz 25-lecia SPPDwP Na początku lat 90. producenci sklejek oraz płyt wiórowych nawiązali współpracę w celu lepszego rozwoju branży drzewnej, promocji płyt drewnopochodnych, a także wymiany wiedzy i doświadczeń. Obecnie Stowarzyszenie Producentów Płyt […]

Polski rynek sklejek

Produkcja sklejki w Polsce przekroczyła poziom 270 000 m3, a linia trendu wzrostu konsumpcji w Polsce ma kształt zbliżony do europejskiej, wskazując, że przed tym materiałem drzewnym wciąż rysują się bardzo dobre perspektywy. Najlepszym tego […]