Polski rynek sklejek

Produkcja sklejki w Polsce przekroczyła poziom 270 000 m3, a linia trendu wzrostu konsumpcji w Polsce ma kształt zbliżony do europejskiej, wskazując, że przed tym materiałem drzewnym wciąż rysują się bardzo dobre perspektywy. Najlepszym tego dowodem są 20-procentowe wzrosty produkcji i sprzedaży lidera branży sklejek na polskim rynku – Paged S.A.

W produkcji sklejek w ostatnich latach widać kilka trendów zmian, które spowodowały, że polskie zakłady utrzymują (pomimo rosnących kosztów surowców, energii czy pracy) wysoki poziom konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, a rosnący popyt na produkt powala im dalej rozwijać nowe wyroby i moce wytwórcze. Warto spojrzeć na tę branżę nie tylko z perspektywy budowania nowych zakładów, ale też determinantów i efektów tych inwestycji.

Całość przeczytasz w: Przemysł Drzewny nr 3/2017