Tomasz Wiktorski

dr inż. Tomasz Wiktorski

W Polskim Funduszu Rozwoju odpowiada za projekty związane z analizą rynku meblarskiego. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Od 2003 roku pracował jako analityk rynku meblarskiego dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Zrealizował wiele projektów finansowanych z unijnych funduszy dla OIGPM, SGGW oraz dla innych firm. Wykładowca na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Założyciel B+R Studio. Aktualnie prowadzi liczne badania, a także jest autorem wielu publikacji na krajowych i zagranicznych konferencjach.