Mikołaj Rudawski26

Objął stanowisko doradcze w firmie Timberpak, współpracując m.in. w zakresie realizowanego projektu inwestycyjnego tej firmy w Polsce. Absolwent studiów z dziedziny leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W 2012 roku ukończył studia z zakresu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2008 do 2011 roku pracował jako kierownik ds. zaopatrzenia w firmie Stora Enso Timber. Następnie na tym samym stanowisku pracował dla UPM-Kymmene w Poznaniu (przez trzy lata). Od 2014 roku odpowiadał za import oraz eksport drewna okrągłego, tarcicy, odpadów drzewnych i biomasy w in.Silva International GmbH w Europie Środkowej, Północnej, Południowej i Wschodniej. W ubiegłym roku współpracował z firmą Klausner Group przy kluczowym projekcie inwestycyjnym w USA i był odpowiedzialny za projekt zakupów drewna dla tartaku w Karolinie Północnej.

Previous post Tomasz Wiktorski
Next post Brakarstwo – nie pękaj, to proste i przyjemne!