śp. prof. Andrzej Szujecki

9 października 2017 roku odszedł Andrzej Szujecki, profesor zwyczajny nauk leśnych, entomolog i polityk leśny. W latach 1970?1975 oraz 1984?1990 był dziekanem Wydziału Leśnego SGGW
w Warszawie. Członek rzeczywisty PAN, członek zwyczajny Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego w latach 1981?1993, a także Doktor Honoris Causa SGGW w Warszawie i Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Członek Honorowy PTL. Za wybitne osiągnięcia naukowe został wyróżniony licznymi odznaczeniami, w tym: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Medalem Edukacji Narodowej, licznymi odznakami organizacji społecznych, wojskowych, samorządowych i gospodarczych.

Previous post Dział personalny: Wojciech Rainko
Next post Inwestycja w Kaliszu Pomorskim