Andrzej Trybuś

Od 1 stycznia 2018 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu Stelmet S.A. Wcześniej (od 2010 roku) pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora operacyjnego rady nadzorczej spółki. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu na kierunku Zootechnika, kurs zarządzania oraz szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
W 1995 roku rozpoczął pracę w firmie Steinpol Sp. z o.o. Następnie pełnił w niej funkcję kierowniczą, a w latach 2001?2007 ? członka zarządu. Przez następny rok pełnił funkcję dyrektora zakładu. Następnie objął stanowisko prezesa zarządu w Transport Spedycja Grabowski Sp. z o.o. Obecnie
w firmie Stelmet S.A. odpowiedzialny jest za nadzór nad obszarem produkcji oraz sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej, a także za pion logistyki.